Search

Վիճակագրություն

2015, 2016 2017, 2018, 2019 եվ 2020թթ. ծրագրերի ընտրության արդյունքներ

Այս աղյուսյակներն ամփոփում են 2015թ.-ից մինչ 2020թ․ հայաստանյան բուհերի Էրազմուս+ ՀԳ1 Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի վիճակագրությունը: Դրանք շարունակաբար կթարմացվեն ՀԳ1 նոր ծրագրերի մասին տվյալներով:

Հայաստանյան բուհերի մասնակցությամբ 764 հայտադիմում է ներկայացվել 2015թ-ին (83), 2016թ-ին (99), 2017թ-ին (125), 2018թ-ին (145) 2019թ-ին (174) և 2020թ․ (178)։ Դրանցից 638-ը ընտրվել են ֆինանսավորման՝ ապահովելով 77,1% հաջողության միջին ցուցանիշ։ Այս ծրագրերի մեծ մասը իրականացվում են  իսպանական և իտալական  բուհերի հետ համագործակցությամբ:

Հայաստանյան բուհերը համագործակցում են նաև Լեհաստանի, Գերմանիայի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, Բելգիայի, Էստոնիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի, Ավստրիայի, Կիպրոսի, Չեխիայի, Խորվաթիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Թուրքիայի, Միացյալ Թագավորության, Ֆինլիանդիայի, Նիդերլանդների, Իռլանդիայի, Մալթայի, Նորվեգիայի, Դանիայի և Շվեդիայի հետ։   

Վիճակագրական տվյալների և թվերի մանրամասներին ծանոթանալու համար կուրսորը պահեք ստորև պատկերներում առկա գծային պատկերների և սյունյակների վրա։ 

2015-ից 2020թթ. Առաջարկների մրցույթների արդյունքները

 • Դիմումներ
 • Ընտրված ծրագրեր
 • Հաջողության ցուցանիշ %

Ծրագրային երկրներ (2015 - 2019թթ)

 • PL
 • ES
 • IT
 • RO
 • PT
 • FR
 • EL
 • BG
 • BE
 • LT
 • DE, CZ, EE, UK
 • AT
 • CY
 • HR, IE, NL
 • FI, LV, NO, TR
 • SE, HU, DK, SK
 • SI, MT, IS

Վերջին 6 տարիների ընթացքում Հայաստանից Ծրագրային երկրներ և Ծրագրային երկրներից դեպի Հայաստան շարժունությունների ընդհանուր թիվը փոփոխական աճ է ապրել։ 2015թ.-ին Հայաստանին հատկացվել էր 367 շարժունության տեղ,  2016թ-ին այդ թիվը հասել է 646-ի, 2017թ-ին՝ 888-ի, իսկ 2018թ-ին նվազել է 841-ի։ Սակայն 2019թ․-ին նկատվել է շարժունությունների զգալի աճ՝ նախատեսելով 999 ուսանողի և բուհական աշխատակցի երկկողմանի փոխանակում։ Այս թիվը շարունակել է աճել նաև 2020թ-ին՝ ապահովելով 1065 բուհական աշխատակցի շարժություն։ 

Ծրագրերում ներգրավված հայաստանյան բուհերի թիվը

2015 թ. - 15ԲՈՒՀ
2016 թ. - 22ԲՈՒՀ
2017 թ. - 28ԲՈՒՀ
2018 թ. - 22ԲՈՒՀ
2019 թ. - 25ԲՈՒՀ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ - 31ԲՈՒՀ

Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության 2015-2019թթ. ծրագրերում ներգրավված հայաստանյան բուհերի նախնական ցանկին (ենթակա է շարունակական թարմացման) կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2020թ․)

 • Դեպի Ծրագրային երկրներ
 • Դեպի Հայաստան

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2019թ․)

 • Դեպի Ծրագրային երկրներ
 • Դեպի Հայաստան

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2018թ․)

 • Դեպի Ծրագրային երկրներ
 • Դեպի Հայաստան

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2017թ․)

 • Դեպի Ծրագրային երկրներ
 • Դեպի Հայաստան

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2016թ․)

 • Դեպի Ծրագրային երկրներ
 • Դեպի Հայաստան

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2015թ․)

 • Դեպի Ծրագրային երկրներ
 • Դեպի Հայաստան

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2020թ․)

 • Ուսանողներ
 • Աշխատակազմ

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2019թ․)

 • Ուսանողներ
 • Աշխատակազմ

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2018թ․)

 • Ուսանողներ
 • Աշխատակազմ

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2017թ․)

 • Ուսանողներ
 • Աշխատակազմ

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2016թ․)

 • Ուսանողներ
 • Աշխատակազմ

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2015թ․)

 • Ուսանողներ
 • Աշխատակազմ

Հստակ աճ է գրանցվել նաև ուսանողների և բուհական աշխատակազմի (դասախոսներ և վարչական անձնակազմ) շարժունության թվերի հարաբերակցության առումով՝ հօգուտ աշխատակազմի։ Եթե 2015թ-ին միայն 162 դասախոսներ և վարչական աշխատակիցներ են մասնակցել Էրազմուս+ շարժունությանը (Ծրագրային երկրներից Հայաստան և հակառակը), ապա 2016թ.-ին այդ թիվն աճել է գրեթե երկու անգամ, ընդհուպ մինչև 347-ը: 2017թ-ին 491 դասախոս և վարչական աձնակազմի ներկայացուցիչ է փոխանակվել, որոնց թիվն աճել է՝ 2018թ-ին հասնելով 507-ի։ Ի ամփոփում, 2019թ․-ին ակադեմիական ու վարչական շարժունությունների թիվն աճել է մինչև 597-ը, իսկ 2020թ-ին՝ ընդհուպ մինչև 624։ 

Այսպիսով, 2015թ.-ի համեմատ դեպի Հայաստան շարժունությունների թիվը քառակի աճ է տվել՝ հասնելով 67-ից 792-ի:

2015-2020թթ Արևելյան գործընկերության երկրների արդյունքները ամփոփող վիճակագրական տվյալները հասանելի են հետևյալ հղումով։

էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակները 2004թ․-ից ի վեր հասանելի են հայաստանյան դիմորդների համար: 2004-2022թթ․ ժամանակահատվածում 161 հայ դիմորդ արժանացել է Էրազմուս Մունդուս ամբողջական կրթաթոշակի, և այս թիվն աճում է տարեց տարի: 2022թ.-ին 11 հայ դիմորդի շնորհվել է ամբողջական կրթաթոշակ՝ Բելգիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Դանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում և Իսպանիայում հետևյալ համատեղ մագիստրոսական ծրագրերով ուսանելու համար․

 • DYnamics of Cultural LAndscape, Heritage, Memory and Conflictualities;
 • Erasmus Mundus Masters Journalism, Media and Globalisation;
 • International Master on Wine Tourism Innovation;
 • Technology for Translating and Interpreting;
 • International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies;
 • European Master in Lexicography;
 • Master of Urban Climate and Sustainability;
 • Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity;
 • Kino Eyes- The European Fiction Master;
 • Erasmus Mundus Master in Impact Entrepreneurship;
 • Erasmus Mundus Joint Master in Quantum Science and Technology.

Վիճակագրական տվյալների և թվերի մանրամասներին ծանոթանալու համար կուրսորը պահեք ստորև ներկայացված գծային պատկերի վրա։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տվյալները կարող են ենթարկվել աննշան փոփոխությունների՝ հաշվի առնելով ռեզերվային ցուցակի թեկնածուների չեղարկումը և հետագա առաջխաղացումը:

Հայ կրթաթոշակակիրների թիվը 2004թ-ից ի վեր

 • Կրթաթոշակակիրներ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (2014 - 2022 թթ.)

Այս բաժինը ներկայացնում է վիճակագրական տվյալներ ներկայացված հայտերի և Էրազմուս Մունդուս մագիստրոսական ծրագրերի հայ կրթաթոշակակիրների վերաբերյալ:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տվյալները կարող են ենթարկվել աննշան փոփոխությունների՝ հաշվի առնելով ռեզերվային ցուցակի թեկնածուների չեղարկումը և հետագա առաջխաղացումը:

Վիճակագրական տվյալների և թվերի մանրամասներին ծանոթանալու համար կուրսորը պահեք ստորև ներկայացված գծային պատկերի վրա։

Ներկայացված հայտերը և կրթաթոշակակիրները

 • Ներկայացված դիմումներ
 • Կրթաթոշակակիրներ

2015թ. ի վեր Հայաստանի մասնակցությամբ Էրազմուս+ Կարողությունների զարգացման 30 ծրագիր է իրականացվել: Ծրագրերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Ծրագրերից 8 համակարգվել են հայաստանյան բուհերի կողմից։

Ծրագրի անվանումը Համակարգող բուհը
Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming librarie (LNSS) Հայաստանի պետական  կառավարման ակադեմիա (ՀՀ ՊԿԱ)
Boosting Armenian Universities Internationalization Strategy & Marketing (BOOST) Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)
Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning (INCLUSION) Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (ԵԳՊԱ)

Promoting internationalization of research through establishment of Cycle 3 QA System in line with the European Agenda (C3QA)

Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates (WBL4JOB)

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀՀ)
Change in Classroom: Promoting Innovative Teaching & Learning to Enhance Student Learning Experience in Eastern Partnership Countries (Printel) Երևանի պետական համալսարան
Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS) Մ․ Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Reforming Doctoral Education in Armenia in Line with Needs of Academia, Industry and Current EU Practices (ARMDOCT) Եվրասիա միջազգային համալսարան

Հայկական բուհերի ներգրավվածությունը Կարողությունների զարգացման ծրագրերում

 • Երևանի պետական համալսարան
 • Հայաստանի պետական պոլիտեխնիկական համալսարան
 • Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգ․ համալսարան
 • Գավառի պետական համալսարան
 • Բրյուսովի պետական համալսարան
 • Վանաձորի պետական համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
 • Գորիսի պետական համալսարան
 • Շիրակի պետական համալսարան
 • Երևանի պետական բժշկական համալսարան
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 • Հայ-ռուսական համալսարան
 • Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան
 • Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան
 • Եվրասիա միջազգային համալսարան
 • Հայաստանի պետական կառավարման ակադեմիա
 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 • ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա
 • Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
 • Եվրոպական համալսարան
 • Երևանի պետական կոնսերվատորիա
 • Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
 • Հայբուսակ համալսարան

Այլ կազմակերպությունների մասնակցությունը Կարողությունների զարգացման ծրագրերին

 • Կրթության և գիտության նախարարություն
 • Գիտակրթական բարեփոխումներ հիմնադրամ
 • Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ
 • Որակի ապահովման ազգային կենտրոն
 • Հայաստանի ճարտարապետների պալատ
 • Դիպլոմների փոխճանաչման ազգային կենտրոն
 • Աշխատանքի և սոց․ հարցերի նախարարություն
 • Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա
 • Ունիսոն ՀԿ
 • ՌՈՒՄԵԱ գայթակղիչ ճամփորդությունների ակումբ
 • Ինժեներական ակադեմիա ՀԿ
 • Ներգնա տուրօպերատորների միություն
 • Էյի Քոնսալթինգ ՍՊԸ
 • «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ
 • Բարձրագույն կրթության ոլորտում ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն
 • Հայաստանի բանկերի միություն
 • Ստեղծագործական-նորարարական և կայուն զարգացման ասոցիացիա

ՀԳ 2 Կարողությունների զարգացման գործողության ներքո 2015-2019թթ-ին ֆինանսավորում ստացած բոլոր ծրագրերի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այստեղ։