Որոնել

Վիճակագրություն

2015-2019 թթ. մրցույթների ընտրության արդյունքները վկայում են, որ հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ներգրավված են եղել 506 հաղթող ծրագրերում, որոնք նախատեսում են 3749 շարժունություն: Հայաստանի բուհերի ուսանողներն ու աշխատակիցները կկարողանան մասնակցել 2491 շարժունության Ծրագրային երկրների բուհերում և կհյուրընկալեն 1258 ուսանողների և աշխատակիցների Ծրագրային երկրներից:

Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության 2015-2019թթ. ծրագրերում ներգրավված հայաստանյան և Ծրագրային երկրների բուհերի նախնական ցանկին (ենթակա է շարունակական թարմացման) կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հայաստանյան բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

2015, 2016 2017, 2018, 2019 եվ 2020թթ. ծրագրերի ընտրության արդյունքներ

Այս աղյուսյակներն ամփոփում են 2015թ.-ից մինչ 2020թ․ հայաստանյան բուհերի Էրազմուս+ ՀԳ1 Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի վիճակագրությունը: Դրանք շարունակաբար կթարմացվեն ՀԳ1 նոր ծրագրերի մասին տվյալներով:

Հայաստանյան բուհերի մասնակցությամբ 764 հայտադիմում է ներկայացվել 2015թ-ին (83), 2016թ-ին (99), 2017թ-ին (125), 2018թ-ին (145) 2019թ-ին (174) և 2020թ․ (178)։ Դրանցից 638-ը ընտրվել են ֆինանսավորման՝ ապահովելով 77,1% հաջողության միջին ցուցանիշ։ Այս ծրագրերի մեծ մասը իրականացվում են  իսպանական և իտալական  բուհերի հետ համագործակցությամբ:

Հայաստանյան բուհերը համագործակցում են նաև Լեհաստանի, Գերմանիայի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, Բելգիայի, Էստոնիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի, Ավստրիայի, Կիպրոսի, Չեխիայի, Խորվաթիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Թուրքիայի, Միացյալ Թագավորության, Ֆինլիանդիայի, Նիդերլանդների, Իռլանդիայի, Մալթայի, Նորվեգիայի, Դանիայի և Շվեդիայի հետ։   

Վիճակագրական տվյալների և թվերի մանրամասներին ծանոթանալու համար կուրսորը պահեք ստորև պատկերներում առկա գծային պատկերների և սյունյակների վրա։ 

2015-ից 2020թթ. Առաջարկների մրցույթների արդյունքները

Ծրագրային երկրներ (2015 - 2019թթ)

Վերջին 6 տարիների ընթացքում Հայաստանից Ծրագրային երկրներ և Ծրագրային երկրներից դեպի Հայաստան շարժունությունների ընդհանուր թիվը փոփոխական աճ է ապրել։ 2015թ.-ին Հայաստանին հատկացվել էր 367 շարժունության տեղ,  2016թ-ին այդ թիվը հասել է 646-ի, 2017թ-ին՝ 888-ի, իսկ 2018թ-ին նվազել է 841-ի։ Սակայն 2019թ․-ին նկատվել է շարժունությունների զգալի աճ՝ նախատեսելով 999 ուսանողի և բուհական աշխատակցի երկկողմանի փոխանակում։ Այս թիվը շարունակել է աճել նաև 2020թ-ին՝ ապահովելով 1065 բուհական աշխատակցի շարժություն։ 

Ծրագրերում ներգրավված հայաստանյան բուհերի թիվը

2015 թ. - 15ԲՈՒՀ
2016 թ. - 22ԲՈՒՀ
2017 թ. - 28ԲՈՒՀ
2018 թ. - 22ԲՈՒՀ
2019 թ. - 25ԲՈՒՀ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ - 31ԲՈՒՀ

Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության 2015-2019թթ. ծրագրերում ներգրավված հայաստանյան բուհերի նախնական ցանկին (ենթակա է շարունակական թարմացման) կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2020թ․)

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2019թ․)

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2018թ․)

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2017թ․)

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2016թ․)

Պլանավորված շարժունություն ՀՀ բուհերի հետ (2015թ․)

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2020թ․)

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2019թ․)

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2018թ․)

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2017թ․)

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2016թ․)

Շարժունությունն ըստ մասնակիցների (2015թ․)

Հստակ աճ է գրանցվել նաև ուսանողների և բուհական աշխատակազմի (դասախոսներ և վարչական անձնակազմ) շարժունության թվերի հարաբերակցության առումով՝ հօգուտ աշխատակազմի։ Եթե 2015թ-ին միայն 162 դասախոսներ և վարչական աշխատակիցներ են մասնակցել Էրազմուս+ շարժունությանը (Ծրագրային երկրներից Հայաստան և հակառակը), ապա 2016թ.-ին այդ թիվն աճել է գրեթե երկու անգամ, ընդհուպ մինչև 347-ը: 2017թ-ին 491 դասախոս և վարչական աձնակազմի ներկայացուցիչ է փոխանակվել, որոնց թիվն աճել է՝ 2018թ-ին հասնելով 507-ի։ Ի ամփոփում, 2019թ․-ին ակադեմիական ու վարչական շարժունությունների թիվն աճել է մինչև 597-ը, իսկ 2020թ-ին՝ ընդհուպ մինչև 624։ 

Այսպիսով, 2015թ.-ի համեմատ դեպի Հայաստան շարժունությունների թիվը քառակի աճ է տվել՝ հասնելով 67-ից 792-ի:

2015-2020թթ Արևելյան գործընկերության երկրների արդյունքները ամփոփող վիճակագրական տվյալները հասանելի են հետևյալ հղումով։

էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակները 2004թ․-ից ի վեր հասանելի են հայաստանյան դիմորդների համար: 2004-2023թթ․ ժամանակահատվածում 171 հայ դիմորդ արժանացել է Էրազմուս Մունդուս ամբողջական կրթաթոշակի, և այս թիվն աճում է տարեց տարի: 2022թ.-ին 10 հայ դիմորդի շնորհվել է ամբողջական կրթաթոշակ՝ Իտալիայում, Դանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Իսրայելում հետևյալ համատեղ մագիստրոսական ծրագրերով ուսանելու համար․

 • WAVES ACOUSTICS VIBRATIONS ENGINEERING SOUND
 • Photonics for Security, Reliability and Safety
 • European Master in Public Health (Europubhealth+)
 • Kino Eyes – The European Fiction Master
 • DOCNOMADS DOCUMENTARY FILM DIRECTING EMJMD
 • Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme in Brain and Data Science (NeuroData)
 • Erasmus Mundus Joint Master in Global Environment and Development (MERGED)
 • International Master’s programme in Quantum Science and Technology (QUARMEN)
 • European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (BIOCEB)
 • Master in Cyberspace Behavior and E-therapy (CYBER)

Վիճակագրական տվյալների և թվերի մանրամասներին ծանոթանալու համար կուրսորը պահեք ստորև ներկայացված գծային պատկերի վրա։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տվյալները կարող են ենթարկվել աննշան փոփոխությունների՝ հաշվի առնելով ռեզերվային ցուցակի թեկնածուների չեղարկումը և հետագա առաջխաղացումը:

Հայ կրթաթոշակակիրների թիվը 2004թ-ից ի վեր

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (2014 - 2023 թթ.)

Այս բաժինը ներկայացնում է վիճակագրական տվյալներ ներկայացված հայտերի և Էրազմուս Մունդուս մագիստրոսական ծրագրերի հայ կրթաթոշակակիրների վերաբերյալ:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տվյալները կարող են ենթարկվել աննշան փոփոխությունների՝ հաշվի առնելով ռեզերվային ցուցակի թեկնածուների չեղարկումը և հետագա առաջխաղացումը:

Վիճակագրական տվյալների և թվերի մանրամասներին ծանոթանալու համար կուրսորը պահեք ստորև ներկայացված գծային պատկերի վրա։

Ներկայացված հայտերը և կրթաթոշակակիրները

Ընտրության արդյունքներ 2022թ

Ծրագրի անվանումը` Եվրոպական ուսումնասիրությունների համատեղ մագիստրոսական ծրագրի մշակում. իրավունք, կառավարում և հաղորդակցություն/ DEGES

Ֆինանսավորում՝  55,000.00 €

Տևողությունը՝ 15 ամիս

Ծրագրի սկիզբը՝ հոկտեմբերի 1, 2022թ

Համակարգող համալսարան՝ Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Գործընկերներ`

 • Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան, Վրաստան
 • Յենայի համալսարան, Գերմանիա
 • Վիձեմեի կիրառական գիտությունների համալսարան, Լատվիա
 • Վիլնյուսի համալսարան, Լիտվա

Ծրագրի հիմնական նպատակն է մշակել և նախագծել ԵԲԿՏ-ում համատեղ ծրագրերի որակի ապահովման ստանդարտներին համապատասխան լիովին ֆունկցիոնալ նոր միջդիսցիպլինար և նորարար Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագիր, որը կարող է հավատարմագրվել որակի ապահովման ազգային և/կամ միջազգային գործակալության կողմից:

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են՝

(1) բացահայտել թիրախ բուհերի համատեղ մագիստրոսական ծրագրի առկա բացերն ու մարտահրավերները,
(2) խթանել նորարարությունը՝ ուսումնառության, ուսուցման և հետազոտության մեջ նոր մեթոդների ներդրմամբ.
(3) նպաստել մասնակից համալսարանների միջազգայնացմանը՝ խթանելով ծրագրի արդյունքները.
(4) մշակել եվրոպական որակի միջդիսցիպլինար ծրագիր, որը կշնորհի կրկնակի/բազմակի կրթական աստիճաններ:

2015թ-ից մինչ օրս Հայաստանի բարձրագույն կրթությունում իրականացվել և իրականացվում է 34 Էրազմուս+ Կարողությունների զարգացման ծրագիր։ Ծրագրերի ցանկը կարող եք գտնել այստեղ։

11 ծրագիր համակարգվել/ում է հայաստանյան բուհերի կողմից։ Ներկայացնում եք այս նախագծերի մասին տվյալներն ու ընդհանուր վիճակագրությունը։ 

Ծրագրի անվանումը Համակարգող համալսարան
Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming librarie (LNSS) ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա (ՀՀ ՊԿԱ)
Boosting Armenian Universities Internationalization Strategy & Marketing (BOOST) Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)
Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning (INCLUSION) Գեղարվեստի պետական ակադեմիա (ԳՊԱ)
Promoting internationalization of research through establishment of Cycle 3 QA System in line with the European Agenda (C3QA);  Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates (WBL4JOB) Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀ)
Change in Classroom: Promoting Innovative Teaching & Learning to Enhance Student Learning Experience in Eastern Partnership Countries (Printel) Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS) Երևանի Մ․ Հերացու անվ․ պետական բժշկական համալսարան (ՀՊԲՀ)
Reforming Doctoral Education in Armenia in Line with Needs of Academia, Industry and Current EU Practices (ARMDOCT) Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ)
Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: From Education to Ecology (AFISHE) Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (ՀԱԱՀ)
Competences for International Innovation Projects (CompIIT) Հայաստանում Եվրոպական համալսարան (ՀԵՀ)
Transforming Graduate Education for Green and Sustainable Future (T-Green) Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան (ՃՇՀԱՀ)

Հայկական բուհերի ներգրավվածությունը Կարողությունների զարգացման ծրագրերում

Այլ կազմակերպությունների մասնակցությունը Կարողությունների զարգացման ծրագրերին

Եվրոպական երկրների ներգրավվածությունը հայաստանյան 34 ծրագրերում

Այլ ոչ-ԵՄ գործընկեր երկրների ներգրավվածությունը հայաստանյան 34 ծրագրերում

ՀԳ 2 Կարողությունների զարգացման գործողության ներքո 2015-2022թթ-ին ֆինանսավորում ստացած բոլոր ծրագրերի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այստեղ։

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում կարողությունների զարգացում (CBVET) Էրազմուս+ գործողության շրջանակներում 2021 թվականի 1-ին առաջարկների մրցույթի արդյունքում ընտրվել է 3 ծրագիր՝ Հայաստանի ՄԿՈՒ հաստատությունների մասնակցությամբ։ Նախագծերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Վերնագիր Համակարգող հաստատություն
Developing Social Entrepreneurship schemes for VET institutions in Neighbourhood East (SE VET) COSVITEC SOCIETA CONSORTILE ARL – ԻՏԱԼԻԱ
Beyond Europe with Micro-credentials (BEM) SACHSISCHE BILDUNGSGESELLSCHAFT FURUMWELTSCHUTZ UND CHEMIEBERUFE DRESDEN MBH – SBG – ԳԵՐՄԱՆԻԱ
VET partnership For Green and Smart Electricity in Buildings (VET4GSEB) SOFIA ENERGY CENTRE LTD – ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

ԺԱՆ ՄՈՆԵ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

2015թ․-ից մինչև 2022թ․ հայաստանյան բուհերի և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնակցությամբ հաստատվել և ֆինանսավորվել են 2 Ժան Մոնե ցանցեր, 2 Ժան Մոնե նախագծեր և 4 Ժան Մոնե մոդուլներ: Այս նախագծերի մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել ստորև ներկայացված ցանկում։

ԺԱՆ ՄՈՆԵ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԱՆԲՈՂՋԱԿԱՆ ՑԱՆԿ

Ընտրության արդյունքներ 2022թ

Եվրասիա միջազգային համալսարանը ստացել է շատ հեղինակավոր Էրազմուս+ Ժան Մոնե «ԵՄ իրավական ուսումնասիրությունների և իրավական եվրոպականացում» ամբիոն ստեղծելու հնարավորություն։ Սա ԵՄ իրավունքի ոլորտում Ժան Մոնեի առաջին ամբիոնն է Հայաստանում, որի ղեկավարն է ԵՄՀ իրավաբանության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աննա Խվորոստիանկինան:

Ժան Մոնե ամբիոնի նպատակն է ծառայել որպես ԵՄ իրավունքի ոլորտում և ԵՄ սահմաններից դուրս իրավակարգերի եվրոպականացման գործընթացների վերաբերյալ գիտելիքների հանգույց: Ծրագրի իրականացումը կհանգեցնի ԵՄ-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (CEPA) ավելի համապարփակ իրականացմանը և ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների հետագա խորացմանը:

Ամբիոնը նպատակ ունի

(1) Եվրոպական իրավունքի ուսումնասիրությունների հետագա խորացված ուսուցում, նաև ոչ իրավաբանական կրթությամբ ուսանողների համար,

(2) խթանել հետազոտական աշխատանքներով զբաղվելը և համախմբել տեղական ակադեմիական համայնքը,

(3) ամրապնդել ակադեմիական շրջանակների և որոշումներ կայացնողների միջև երկխոսությունը հարմարեցված ուսուցման և մեթոդական աջակցության միջոցով:

Ամբիոնի կողմից դասավանդվող դասընթացները կինտեգրվեն ԵՄՀ գործող ուսումնական ծրագրերին, իրավունքի և կայուն զարգացման նորարարական մագիստրոսական ծրագրին («Սահմանադրական իրավունք և իրավունքի տեսություն» մասնագիտացում), ինչպես նաև ծրագրից դուրս մասնակիցներին կառաջարկվեն վկայագրով ծրագրեր:

Ընտրության արդյունքներ 2020թ

Էրազմուս+ «Ժան Մոնե Նեթվորք» գործողության 2020թ. հաղթած «ԵՄ և ԵԱՏՄ. հակամարտության և մրցակցության միջև, մերձեցում և համագործակցություն» EUCON ծրագրում ընդգրկված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը։

EUCON-ի նպատակն է ուսումնասիրել ԵՄ-ԵԱՏՄ հարաբերությունների ամբողջական շրջանակը, որը բնութագրվում է կոնֆլիկտով և մրցակցությամբ, մերձեցմամբ և համագործակցությամբ (հնարավոր): Նախագծի առջև դրված նպատակներին հասնելու համար իրականացվելու են սեմինարներ և միջազգային ամառային դպրոցներ, համատեղ հետազոտություններ, նորարար դիդակտիկ մեթոդներ կիրառող սեմինարներ, ինտերակտիվ ուսուցողական կայքի ստեղծում, կլոր-սեղան քննարկումներ, համատեղ հանրային միջոցառումներ՝ նախագծի արդյունքները ներկայացնելու և գիտական ոլորտից դուրս առավել լայն լսարանին հասցնելու համար:

Նախագծում ՀՊՏՀ-ից ներգրավված են միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի տ.գ.թ., ասիստենտներ Ալբերտ Հայրապետյանը և Սուսաննա Աղաջանյանը:

Ընտրության արդյունքներ 2019թ

Ընտրության արդյունքներ 2016թ

Ընտրության արդյունքներ 2015թ

2015 թ.-ի սեպտեմբերից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը ընդգրկված է Ժան Մոնե ցանցում՝ «Եվրոպական ուսումնասիրությունների զարգացումը Կովկասում» խորագրով (DESCNet ծրագիր): Ծրագրի շրջանակներում ԵՊՀ-ին տրամադրվել է դրամաշնորհ 23 831.04 եվրոյի տեսքով։ DESCNet-ը ուղղված է Կովկասում Եվրոպական ուսումնասիրությունների ընդլայնմանը և, մասնավորապես, “Association of European Studies for the Caucasus” անվամբ գիտական ասոցիացիայի ստեղծմանը: