Որոնել

Ով ենք մենք

առաքելություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

 • Տարածել տեղեկատվություն Էրազմուս+ Ծրագրի միջազգային բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության հատվածի այն գործողությունների և միջոցառումների մասին, որոնք բաց են ՀՀ քաղաքացիների և կազմակերպությունների մասնակցության համար:
 • Կազմակերպել համաժողովներ, սեմինարներ, տեղեկատվական օրեր և այլ միջոցառումներ` խթանելու Էրազմուս+ Ծրագիրը և օգտագործելու նրա արդյունքները:
 • Հարգել և տարածել Էրազմուս+-ի ծրագրերի և միջոցառումների ճանաչմանը և ԵՄ ֆինանսավորման տեսանելիությանը բարձրացմանը միտված ուղեցույցները:
 • Աջակցել Հանձնաժողովին և Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակույթային գործադիր գործակալությանը Հայաստանում Էրազմուս+-ի միջոցառումների կազմակերպման գործընթացում:
 • Ուղղորդում
 • Իրազեկում

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 • Խորհուրդ տալ, տեղեկացնել և աջակցել պոտենցիալ հայտատուներին և շահակիցներին։
 • Կազմակերպել տեղեկատվական հանդիպումներ և սեմինարներ։
 • Աջակցել տեղական կազմակերպություններին ազգային կամ արտասահմանյան գործընկերների որոնման հարցում և հակառակը:
 • Աջակցել շահառու կազմակերպություններին, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց, որոնք ներգրավված են Էրազմուս+-ի գործողություններում (վիզայի, հարկերի, ապահովագրության, սարքավորումների ներմուծման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ԵՄ պատվիրակության հետ կապերի հաստատման և այլ հարցերով):
 • Նպաստել համագործակցությանը և աջակցել լավագույն փորձի փոխանակմանը Հայաստանում ընթացող Էրազմուս+-ի ծրագրերի միջև:
 • Խորհրդատվություն
 • Վերապատրաստում

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

 • Նպաստել ընտրության գործընթացին և տրամադրել մեկնաբանություններ ԵՄ ծառայություններին ծրագրերի դիմումների շուրջ ընտրության գործընթացի շրջանակներում:
 • Աջակցել և ուղղորդել Էրազմուս+-ի բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության ընթացիկ և նոր ծրագրերի իրականացումը Հայաստանում և նպաստել դրանց արդյունքների կայունությանը։
 • Կազմակերպել և իրականացնել Էրազմուս+-ի  ծրագրերի միջև, ինչպես նաև հասարակության այլ շահառու կողմերի (գործատուներ, մասնագիտական խորհուրդներ, ՔՀԿ-ներ, և այլն) փորձի փոխանակմանն ուղղված միջոցառումներ:
 • Աջակցել Հանձնաժողովին, Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալությանը կամ որևէ այլ լիազորված մարմնի մշտադիտարկման և աուդիտի այցելությունների շրջանակում:
 • Գնահատում
 • Հաշվետվություն

մեր աշխատակազմը

Լանա Կառլովա

Գրասենյակի համակարգող
neo@erasmusplus.am

Ծրագրի մենեջեր
info@erasmusplus.am

Արփինե Ջրաղացպանյան

Ծրագրի մենեջեր
program@erasmusplus.am

Նվարդ Մանվելյան

Հաշվապահ
nmanvelyan@fms.am