Որոնել

+

Ով ենք մենք

առաքելություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

 • Տարածել տեղեկատվություն Էրազմուս+ ծրագրի միջազգային բարձրագույն կրթական հատվածի այն գործողությունների և միջոցառումների մասին, որոնք բաց են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և կազմակերպությունների մասնակցության համար:
 • Կազմակերպել համաժողովներ, սեմինարներ, տեղեկատվական օրեր և այլ միջոցառումներ` խթանելու Էրազմուս+ ծրագիրը և օգտագործելու նրա արդյունքները:
 • Հարգել և տարածել Էրազմուս+-ի ծրագրերի և միջոցառումների ճանաչմանը և ԵՄ ֆինանսավորման տեսանելիությանը բարձրացմանը միտված ուղեցույցները: 
 • Աջակցել Հանձնաժողովին և Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակույթային գործադիր գործակալությանը Հայաստանում Էրազմուս+-ի միջոցառումների կազմակերպման գործընթացում:
 • Խորհրդատվություն
 • Իրազեկում

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 • Խորհուրդ տալ, տեղեկացնել և աջակցել պոտենցիալ հայտատուներին և շահակիցներին։
 • Կազմակերպել տեղեկատվական հանդիպումներ և սեմինարներ։ 
 • Աջակցել տեղական կազմակերպություններին ազգային կամ արտասահմանյան գործընկերների որոնման հարցում և հակառակը: 
 • Աջակցել կազմակերպություններին (բուհերին և այլ տիպի հաստատություններին), ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց (ուսանողներ, համալսարանական անձնակազմ, մասնագետներ և այլն), որոնք ներգրավված են Էրազմուս+-ի գործողություններում (վիզայի, հարկերի, ապահովագրության, սարքավորումների ներմուծման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ԵՄ պատվիրակության հետ կապերի հաստատման և այլ հարցերով):
 • Նպաստել համագործակցությանը և աջակցել լավագույն փորձի փոխանակմանը Հայաստանում ընթացող Էրազմուս+-ի ծրագրերի միջև:
 • Ուղղորդում
 • Վերապատրաստում

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

 • Նպաստել ընտրության գործընթացին և տրամադրել մեկնաբանություններ ԵՄ ծառայություններին ծրագրերի դիմումների շուրջ ընտրության գործընթացի շրջանակներում: 
 • Վերահսկել Էրազմուս+-ի և Տեմպուս IV-ի ընթացիկ ծրագրերի իրականացումը Հայաստանում և նպաստել դրանց արդյունքների տարածմանը։
 • Կազմակերպել և իրականացնել Էրազմուս+-ի և Տեմպուս IV-ի ընթացիկ ծրագրերի մոնիթորինգ: 
 • Աջակցել Հանձնաժողովին, Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալությանը կամ որևէ այլ լիազորված մարմնի մշտադիտարկման և աուդիտի այցելությունների շրջանակում: 
 • Տրամադրել աջակցություն Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների թիմին:
 • Գնահատում
 • Հաշվետվություն

մեր աշխատակազմը

Լանա Կառլովա

Ծրագրի համակարգող
neo@erasmusplus.am

Անի Թորոսյան

Ծրագրի պատասխանատու
info@erasmusplus.am

Էդիթ Սողոմոնյան

Ծրագրի պատասխանատու
program@erasmusplus.am

Նվարդ Մանվելյան

Հաշվապահ
nmanvelyan@fms.am