Որոնել

+

Անգլերենով դասավանդվող ծրագրեր

 

Ստորև ներկայացված են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք տրամադրում են ծրագրեր կամ դասընթացներ անգլերեն լեզվով (2016 թ. մայիս ամսվա դրությամբ)՝

ԲՈՒՀ Ծրագրեր/դասընթացներ
Հայաստանի 
ամերիկյան համալսարան
Example of file-pdf-o
Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան
Հայաստանի ազգային
ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Երևանի
պետական hամալսարան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարան
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան
«Եվրասիա» միջազգային համալսարան
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 
ակադեմիա
Շիրակի 
Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական համալսարան
Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվ.
պետական համալսարան
Գավառի
պետական համալսարան
ՀՀ Գիտությունների
ազգային ակադեմիա