Որոնել

ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ստորև ներկայացված են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք տրամադրում են ծրագրեր կամ դասընթացներ անգլերեն լեզվով (2016 թ. մայիս ամսվա դրությամբ)՝

ԲՈՒՀ Ծրագրեր/դասընթացներ
Հայաստանի
ամերիկյան համալսարան
Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան
Հայաստանի ազգային
ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Երևանի
պետական hամալսարան
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարան
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան
«Եվրասիա» միջազգային համալսարան
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային
ակադեմիա
Շիրակի
Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական համալսարան
Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվ.
պետական համալսարան
Գավառի
պետական համալսարան
ՀՀ Գիտությունների
ազգային ակադեմիա

Հյուսիսային համալսարան