Որոնել

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետներ

 

2008թ. Եվրոպական հանձնաժողովը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ, որն ուղղված էր յուրաքանչյուր Գործընկեր երկրում բարձրագույն կրթության ոլորտի փորձագետների փոքր խմբերի կազմակերպմանը: Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների (ԲԿԲՓ) խմբերի խնդիրը Լիսաբոնի և Բոլոնիայի նպատակների իրականացման գործում, առաջընթաց ապահովելու հարցում, որոշակի բնագավառներում ազգային կարիքներին և ձգտումներին համապատասխան փորձառության փոխանցումն է: Ազգային թիմի առաքելությունն է`

  • Աջակցել Հայաստանում կրթական քաղաքականության մշակմանը` տեղական իշխանությունների հետ սերտ կապի մեջ լինելով նպաստելով բարձրագույն կրթության արդիականացման բարեփոխումների գործընթացներին և ռազմավարություններին, ինչպիսիք են, օրինակ՝ ուսումնական ծրագրերի մշակումը, կառավարման արդիականացումը, բարձրագույն կրթական համակարգերի և հաստատությունների կառավարման և գործունեության խթանումը, բարձրագույն կրթության ոլորտի և ավելի լայն հասարակական և տնտեսական միջավայրի միջև հարաբերությունների ամրապնդումը և այլն։
  • Աջակցել ՀՀ-ում ԵՄ-ի հետ բարձրագույն կրթության ոլորտում քաղաքական երկխոսությանը, օգտագործելով Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում ստեղծված տարբեր քաղաքական հարթակների կամ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից և նրա ղեկավարությամբ ստեղծված այլ հնարավոր նախաձեռնությունների միջև առկա սիներգիաները:
  • Աջակցել Էրազմուս+ ծրագրի և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող այլ ծրագրերի արդյունքների տարածմանը, հատկապես լավագույն փորձի և նորարարական նախաձեռնությունների տեսանելիության բարձրացմանը՝ վերջիններս օգտագործելով բարձրագույն կրթության արդիականացման և զարգացման նպատակներով:

Այս համապարփակ նպատակները այլ գործողությունների հետ համատեղ ենթադրում են ԲՈՒՀ-ին տրվելիք խորհրդատվություն հետևյալ բնագավառներում`

  • Որակի ապահովում (ներքին, արտաքին),
  • Եռաստիճան համակարգ. Կրթական ծրագրերի բարեփոխումներ, որակավորումների ազգային և եվրոպական շրջանակներ, թյունինգ
  • Փոխճանաչում (Կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգ, Դիպլոմի հավելված, Europass, Լիսաբոնի փոխճանաչման կոնվենցիա):

Հայաստանի ԲԿԲՓ-ի խումբը ներգրավված է տեղեկացվածության բարձրացման բոլոր տեսակի միջոցառումներում:

Խմբի գործունեությունն ընդլայնվել է ինչպես տեղական հանդիպումներին, այնպես էլ արտերկրում կազմակերպված սեմինարներին, կոնֆերանսներին մասնակցության ապահովման, շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների և քննարկումների անցկացման շնորհիվ, ինչպես նաև Բոլոնիայի գործընթացի առաջխաղացման ու վերջինիս մոտեցումներին ու գործիքներին առնչվող հետազոտությունների իրականացման միջոցով:

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, ԵՄ Պատվիրակության և Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակի համատեղ համաձայնությամբ 2022 թ.-ին հետևյալ անձինք ընտրվել կամ վերընտրվել են որպես Հայաստանի բարձրագույն կրթության բարեփոխման փորձագետներ`

 

Սեղմեք արեք յուրաքանչյուր փորձագետի անվան վրա և կարդացեք նրանց համառոտ ինքնակենսագրությունները։
Արեվիկ Օհանյան
Եվրասիա միջազգային համալսարանի Ռազմավարական ծրագրերի ղեկավար

arevik_ohanyan@eiu.am

Տիգրան Միքայելյան
Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

mikayelyantigran47@aspu.am

Ռուզաննա Մինասյան
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Ակադեմիական ծրագրերի մշակման ստորաբաժանման ղեկավար

ruzannagminasyan@gmail.com

Քրիստինե Գեվորգյան
ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագրի համակարգող

kristine.gevorgyan@ysu.am

Գարեգին Համբարձումյան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Միջազգային կապերի դեպարտամենտի պետ

garegin77@gmail.com