Որոնել

+

Միջազգային կրեդիտային շարժունություն

 

Էրազմուս+ ծրագրի Միջազգային կրեդիտային շարժունություն գործողությունը հնարավորություն է տալիս ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ուսանելու և (կամ) մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու մեկ այլ երկրում: Բուհը, որը գտնվում է Հայաստանում, որը հանդիսանում է Գործընկեր երկիր, կարող է ուղարկել իր ուսանողներին և աշխատակիցներին Ծրագրային երկրի բուհ և հակառակը: Ծրագրային երկրներն են Եվրոպական Միության (ԵՄ) 28 անդամ պետությունները և 5 ոչ ԵՄ Ծրագրային երկրները (Մակեդոնիա, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա և Թուրքիա):

Պայմաններ

Արտասահմանում սովորելու համար, դուք պետք է գրանցված լինեք որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող (բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի): Բակալավրի դիմորդները  պետք է լինեն առնվազն երկրորդ տարվա ուսանողներ: Արտերկրում ուսումնասիրվելիք դասընթացները պետք է համապատասխանեն ձեր ուսումնական ծրագրին և կրթական կարիքներին:

Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ունենան Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement), որպեսզի դուք կարողանաք սովորել այնտեղ Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության շրջանակներում:

Ուսանողները կարող են օգտվել Էրազմուս+ դրամաշնորհից յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում մեկ անգամ։ 

Տեվողություն

Ուսման տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 3 ամսից (կամ 1 ակադեմիական կիսամյակ) մինչև առավելագույնը 12 ամիս:

Դուք կարող եք օգտվել Էրազմուս+ փոխանակման հնարավորությունից յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում մեկ անգամ: Եվրոպական Որակավորումների Շրջանակը (ԵՈՇ) սահմանվում է կրթական մակարդակը հետևյալ կերպ՝

 • Առաջին մակարդակ (բակալավր կամ համարժեք) ԵՈՇ – 5/6
 • Երկրորդ մակարդակ (մագիստրատուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 7
 • Երրորդ մակարդակ (ասպիրանտուրա (PhD) կամ համարժեք) ԵՈՇ 8

Մեկ ցիկլով ընթացող մասնագիտական դասընթացների դեպքում, ինչպիսիք են բժշկությունը և ճարտարապետությունը, ուսումը կարող է տևել մինչև 24 ամիս:

Ակադեմիական ճանաչում

Նախքան ուսումը՝

 1. Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ստորագրեն Ուսումնառության համաձայնագիր (Learning Agreement)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումն  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու ուսաման հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 2. Ուսանողը պետք է ծանոթանա Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրությանը, որը սահմանում է արտերկրում ուսումնառության ընթացքում ուսանողների իրավունքներն ու պարտավորությունները:

Ուսումից հետո՝

 1. Ընդունող բուհը պետք է ուսանողին և ուղարկող բուհին տրամադրի ուսման ավարտը և ուսումնական ձեռքբերումները հաստատող փաստաթուղթ (transcript of records):
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Ուսումնառության համաձայնագրով սահմանված կրեդիտները՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Ուսումնառության համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

Ֆինանսական աջակցություն

Ուսանողը կստանա Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը կծածկի ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը: Այն կարող է տարբերվել՝ կախված ընդունող երկրի կեցության ծախսերից, ուղարկող և ընդունող երկրների հեռավորությունից, դիմող ուսանողների քանակից, այլ դրամաշնորհների առկայությունից: Դրամաշնորհի ֆիքսված սահմանաչափերը Ծրագրային և  Գործընկեր երկրների միջև փոխանակումների համար կարող եք գտնել Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում:

Ֆիզիկական, հոգեկան կամ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող ուսանողները (հատուկ կարիքներ ունեցող) կարող են դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար շարժունության մասնակից ընտրվելուց հետո:  

Դուք կստորագրեք դրամաշնորհային համաձայնագիր Ծրագրային երկրի բուհի հետ, որում կնշվի շարժունության տևողությունը, դրամաշնորհի չափը և այլ իրավունքների ու պարտականությունների մասին: Ուղարկող և ընդունող բուհերը կորոշեն, թե որ կողմն է կատարելու վճարումները:

Որպես Էրազմուս+ ուսանող, դուք կազատվեք ընդունող բուհում ուսման, գրանցման, քննությունների, լաբորատորիաներից կամ գրադարաններից օգտվելու վճարներից: Փոքր վճարներ կարող են գանձվել ապահովագրության կամ ուսանողական միություններին անդամակցելու համար:

Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ դրամաշնորհ Ձեր հաստատությունից, կառավարությունից կամ այլ աղբյուրներից: Դուք կարող եք նաև դիմել կրթաթոշակի համատեղ մագիստրոսական և դոկտորական ծրագրերի շրջանակներում:

Ինչպես դիմել

Դուք կարող եք դիմել Ձեր բուհի Միջազգային հարաբերությունների գրասենյակի միջոցով: Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

Պայմաններ

Արտասահմանում պրակտիկա անցնելու համար, դուք պետք է գրանցված լինեք որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող (բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի): 

Պրակտիկան պետք է համապատասխանի ձեր կրթական և անձնական կարիքներին և, հնարավորության դեպքում, ինտեգրվի ուսումնական ծրագրում:

Դուք կարող եք պրակտիկա անցնել Ծրագրային երկրների ցանկացած կազմակերպությունում (բացառությամբ ԵՄ կառույցների, մարմինների և գործակալությունների):

Տեվողություն

Պրակտիկայի տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 2 ամսից մինչև առավելագույնը 12 ամիս կամ նվազագույնը 3 ամիս, եթե զուգորդվում է ուսումնական շրջանի հետ:

Դուք կարող եք օգտվել Էրազմուս+ փոխանակման հնարավորությունից յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում մեկ անգամ: Եվրոպական Որակավորումների Շրջանակը (ԵՈՇ) սահմանվում է կրթական մակարդակը հետևյալ կերպ՝

 • Առաջին մակարդակ (բակալավր կամ համարժեք) ԵՈՇ – 5/6
 • Երկրորդ մակարդակ (մագիստրատուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 7
 • Երրորդ մակարդակ (ասպիրանտուրա (PhD) կամ համարժեք) ԵՈՇ 8

Մեկ ցիկլով ընթացող մասնագիտական դասընթացների դեպքում, ինչպիսիք են բժշկությունը և ճարտարապետությունը, ուսումը կարող է տևել մինչև 24 ամիս:

Ակադեմիական ճանաչում

Նախքան պրակտիկան՝

 1. Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող կողմերը պետք է ստորագրեն Պրակտիկայի համաձայնագիր (Learning Agreement for Traineeships)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումն  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու պրակտիկայի հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 2. Ուսանողը պետք է ծանոթանա Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրությանը, որը սահմանում է արտերկրում պրակտիկայի ընթացքում ուսանողների իրավունքներն ու պարտավորությունները:

Պրակտիկայից հետո՝

 1. Ընդունող կազմակերպությունը / ձեռնարկությունը պետք է ուսանողին և ուղարկող բուհին տրամադրի պրակտիկայի վկայական, սովորաբար, պրակտիկայի հաջող ավարտից հետո հինգ շաբաթվա ընթացքում: 
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Պրակտիկայի համաձայնագրով սահմանված կետերը՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Պրակտիկայի համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

Ֆինանսական աջակցություն

Ուսանողը կստանա Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը կծածկի ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը: Այն կարող է տարբերվել՝ կախված ընդունող երկրի կեցության ծախսերից, ուղարկող և ընդունող երկրների հեռավորությունից, դիմող ուսանողների քանակից, այլ դրամաշնորհների առկայությունից: Դրամաշնորհի ֆիքսված սահմանաչափերը Ծրագրային և  Գործընկեր երկրների միջև փոխանակումների համար կարող եք գտնել Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում:

Ֆիզիկական, հոգեկան կամ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող ուսանողները (հատուկ կարիքներ ունեցող) կարող են դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար շարժունության մասնակից ընտրվելուց հետո:  

Դուք կստորագրեք դրամաշնորհային համաձայնագիր Ծրագրային երկրի բուհի հետ, որում կնշվի շարժունության տևողությունը, դրամաշնորհի չափը և այլ իրավունքների ու պարտականությունների մասին: Ուղարկող և ընդունող բուհերը կորոշեն, թե որ կողմն է կատարելու վճարումները:

Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ դրամաշնորհ Ձեր հաստատությունից, կառավարությունից կամ այլ աղբյուրներից:

Ինչպես դիմել

Դուք կարող եք դիմել Ձեր բուհի Միջազգային հարաբերությունների գրասենյակի միջոցով: Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

նկարագիր

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը (ՄԿՇ) հնարավորություն է տալիս հայաստանյան բուհերի դասախոսներին կարճաժամկետ դասավանդել Ծրագրային երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

պայմաններ

Եթե աշխատում եք հայաստանյան բուհում և ցանկանում եք մասնակցել էրազմուս+ դասախոսների շարժունությանը, ձեր բուհը պետք է ունենա ստորագրված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement) ընդունող կողմի՝ Ծրագրային երկրի ուսումնական հաստատության հետ: 

Նախքան մեկնելը շարժունության դասախոսները ուղարկող և ընդունող բուհերի հետ մեկտեղ, ստորագրում են Շարժունության hամաձայնագիրը (Mobility Agreement): Այս փաստաթուղթը սահմանում է դասավանդման նպատակները, ժամանակահատվածը, արդյունքների ճանաչումն, ինչպես նաև դասախոսի իրավունքներն ու պարտականությունները։

տեվողություն

Դասախոսների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ 

Շարժունության ընթացքում դասախոսի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը պետք է շաբաթական 8 աշխատանքային ժամից պակաս չլինի (ավելի կարճ ժամանակահատվածի պարագայում պետք է առաջնորդվել ըստ համարժեքի)։ 

Ֆինանսական աջակցություն

Եվրամիության կողմից տրամադրած դրամաշնորհը օգնում է հոգալ ճամփորդության և շարժունության ընթացքում կեցության ծախսերը՝ օրապահիկի տեսքով։ Դրամաշնորհի գումարը կախված է ընդունող Ծրագրային երկրի կենսամակարդակից, ինչպես նաև ըստ Հայաստանի և ընդունող քաղաքի միջև հեռավորությունց։ 

Յուրքանչյուր շարժունություն Ծրագրային և Գործընկեր երկրների միջև է։ Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է նախապես պայմանավորվեն, թե կողմերից որ մեկն է վճարելու դասախոսի օրապահիկն ու ճամփորդական դրամաշնորհը։ 

Դասավանդման նպատակով շարժունության դրամաշնորհային սահմանաչափերի մասին մարմանասներին կարելի է ծանոթանալ Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում

Ինչպես դիմել

Դասախոսները կարող են դիմել շարժունության համար  միայն իրենց բուհի միջոցով: Բուհերը ընտրում են լավագույն դիմորդներին, ովքեր կմեկնեն դասախոսելու Ծրագրային երկիր։ Դասախոսների շարժունության հնարավորությունների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար պետք է դիմեք Ձեր բուհի միջազգային հարաբերությունների կամ արտաքին կապերի բաժին։

Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

Նկարագիր

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը (ՄԿՇ) հնարավորություն է տալիս հայաստանյան բուհերի վարչական անձնակազմին կարճաժամկետ վերապատրաստվել Ծրագրային երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

Պայմաններ

Եթե աշխատում եք հայաստանյան բուհում և ցանկանում եք մասնակցել էրազմուս+ վարչական անձնակազմի շարժունությանը, Ձեր բուհը պետք է ունենա ստորագրված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement) ընդունող կողմի՝ Ծրագրային երկրի ուսումնական հաստատության հետ: 

Նախքան մեկնելը շարժունության բուհերի վարչական աշխատակիցները ուղարկող և ընդունող բուհերի հետ մեկտեղ, ստորագրում են Շարժունության hամաձայնագիրը (Mobility Agreement): Այս փաստաթուղթը սահմանում է վերապատրաստման նպատակները, ժամանակահատվածը, ինչպես նաև շարժունության մասնակցի իրավունքներն ու պարտականությունները։

Տեվողություն

Վարչական աշխատակիցների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ 

Ֆինանսական աջակցություն

Եվրամիության կողմից տրամադրած դրամաշնորհը օգնում է հոգալ ճամփորդության և շարժունության ընթացքում կեցության ծախսերը՝ օրապահիկի տեսքով։ Դրամաշնորհի գումարը կախված է ընդունող Ծրագրային երկրի կենսամակարդակից, ինչպես նաև ըստ Հայաստանի և ընդունող քաղաքի միջև հեռավորությունց։ 

Յուրքանչյուր շարժունություն Ծրագրային և Գործընկեր երկրների միջև է։ Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է նախապես պայմանավորվեն, թե կողմերից որ մեկն է վճարելու վարչական աշխատակցի օրապահիկն ու ճամփորդական դրամաշնորհը։ 

Վերապատրաստման նպատակով շարժունության դրամաշնորհային սահմանաչափերի մասին մարմանասներին կարելի է ծանոթանալ Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում

Ինչպես դիմել

Վարչական աշխատակազմի ներկայացուցիչները կարող են դիմել շարժունությանը միայն իրենց բուհի միջոցով: Բուհերը ընտրում են լավագույն դիմորդներին, ովքեր կմեկնեն վերապատրաստվելու Ծրագրային երկիր։ Դասախոսների շարժունության հնարավորությունների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար պետք է դիմեք Ձեր բուհի միջազգային հարաբերությունների կամ արտաքին կապերի բաժին։ Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ: