Որոնել

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր

Դիմելով Էրազմուս Մունդուս միջազգային ծրագրերին՝ կարող եք ամբողջական կրթաթոշակ ստանալ և ներգրավվել Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի մեջ: 

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը (ԷՄՀՄԾ) առանձնանում են իրենց ակադեմիական գերազանցությամբ և տրամադրվող կրթության բարձր որակով։ Այս ծրագրերն իրականացվում են միջազգային կոնսորցիումների կողմից, որոնք կազմված են Էրազմուս+ Ծրագրային երկրներում գտնվող առնվազն երեք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից: 

Պայմաններ

ԷՄՀՄԾ-երը բաց են աշխարի դիմորդների համար: Նախքան դիմելը  համոզվեք, որ համապատասխանում եք դիմելու հետևյալ նախապայմաններին՝

  • Դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի դիպլոմ։ Ավելի ստույգ տեղեկատվություն այս պահանջի վերաբերյալ կարելի է ստանալ  յուրաքանչյուր ծրագրի կայքում։
  • Եթե նախկինում դիմորդը ստացել է Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի կրթաթոշակ, ապա իրավասու չէ կրկին դիմել և օգտնվել նույն կրթաթոշակից։ 12 ամսից ավել Ծրագրային երկրներում բնակված կամ սովորած ոչ ԵՄ դիմորդը կարող է դիմել միայն մասնակի կրթաթոշակի։
  • Յուրաքանչյուր անհատ կարող է դիմել տարեկան առավելագույնը երեք ծրագրի։

Կրթաթոշակակիրը չի կարող միաժամանակ օգտվել Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակից և ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող այլ կրթաթոշակային ծրագրերից։ 

ՆՇՈՒՄ. Դիմորդները, ովքեր նախորդ հինգ տարիների ընթացքում 12 ամսից ավել ապրել կամ սովորել են Ծրագրային երկրներից որևէ մեկում (ԵՄ 28 անդամ պետությունները և 5 ոչ ԵՄ ծրագրային երկրները` Նախկին Հարավսլավական Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա և Թուրքիա), դիտարկվում են որպես Ծրագրային երկրների դիմորդ: Նաև զգալիորեն նվազում է կրթաթոշակի չափը:

Տեվողություն

ԷՄՀՄԾ-երը հնարավորություն են տալիս 1 կամ 2 տարի տևողութամբ մագիստրոսական կրթություն ստանալ ծրագրի կոնսորցիումի նվազագույնը երկու երկրներում գտվող բուհերում:

Ակադեմիական ձեռքբերում

Ծրագիրը հաջող ավարտելուց հետո դուք կստանաք կամ կրկնակի (կամ բազմակի) դիպլոմ կամ համատեղ դիպլոմ, որը կշնորհվի կոնսորցիումի կողմից և պաշտոնապես կճանաչվի աստիճանը շնորհող երկրներում:

ԷՄՀՄԾ-երը տրամադրում են 60, 90 կամ 120 ECTS կրեդիտ՝ կախված, իհարկե, ուսման տևողությունից:

Ֆինանսական աջակցություն

ԷՄՀՄԾ կրթաթոշակները ներառում են մագիստրատուրայի ողջ տևողության ընթացքում ճամփորդական, կեցության և մասնակցության (ուսման վարձի) ծախսերը։  

Կրթաթոշակի ընդհանուր գումարը  կարող է տարբերվել՝ կախված ծրագրի տևողությունից և դիմորդի ազգությունից: Հստակ տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ ենք տալիս կրթաթոշակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստուգել Ձեր կողմից նախընտրած ծրագրի վեբ կայքում։

Ինչպես դիմել

Պետք է դիմել նախընտրած ծրագրին իր իսկ վեբկայքի միջոցով, որտեղ դուք կարող եք գտնել դիմելու պահանջները և ընթացակարգը:

Ներկայացնում ենք Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստատթղթերը ընդհանրացված ցանկը, որը, սակայն, պետք է ճշգրտվի յուրաքանչյուր ընտրված ծրագրի վեբկայքում։ 

  • բակալավրի դիպլոմ
  • դիպլոմի հավելված (միջուկ)
  • CV (Europass ֆորմատով)
  • մոտիվացիոն նամակ
  • երաշխավորագրեր
  • անգլերեն (կամ այլ) լեզվի իմացության միջազգային վկայական (TOEFL, IELTS, Cambridge Test)

Յուրաքանչյուր տարի ԷՄՀՄԾ ծրագրերի ցանկը թարմացվում և համալրվում է: Բոլոր ծրագրերը պահանջում են դիմումներ ներկայացնել յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր և հունվար-փետրվար ամիսների միջև ընկած ժամանակահատվածում (միշտ ստուգեք ծրագրի վեբկայքը): Ուսումը մեկնարկում է հաջորդող տարվա սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին:

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի ցանկը թարմացվում է յուրաքանչյուր տարի; ընթացիկ հասանելի ծրագրերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՜Ն, ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՅՔՆ ԱՅՑԵԼԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՑԱՆԿՈՒՄ ՍԵՂՄԵՔ ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՊԱՎՄԱՆ ՎՐԱ (օրինակ՝ EMLE)


Մագիստրոսական ծրագրերին դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ (անվճար) խորհրդատվական հանդիպումները պետք է ամրագրել նախապես՝ հաղորդագրություն ուղարկելով program@erasmusplus.am էլ. հասցեին։
Գրասենյակի աշխատանքային ժամերն են՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, 10։00-18։00-ը: