Որոնել

+

Էրազմուս+ աջակցության ցանց

 

Էրազմուս+ շահակիցների աշխատանքները տարբեր երկրներում համակարգելու և վերջիններիս համար ծրագրերի ընթացքը դյուրինացնելու նպատակով՝ ԵՄ-ն ստեղծել է Էրազմուս+ աջակցության ցանց: Այն հաստատությունները, որոնք ցանկանում են լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալ Էրազմուս+ ծրագրերի այս  կամ այլ  կարող են դիմել իրենց Ազգային Գործակալության, Ազգային Գրասենյակ կամ Բրյուսելում տեղակայված Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալությանը:

Եվրոպական հանձնաժողովի Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալությունը (EACEA) պատասխանատու է  կրթության, մշակույթի, աուդիովիզուալ, քաղաքականության, սպորտի, քաղաքացիական ակտիվության և կամավորության ոլորտներում ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի կառավարման համար: Էրազմուս + ծրագիրը նույնպես ղեկավարվում է Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալության կողմից։

Գործակալությունը պատասխանատու է ծրագրերի կառավարման, այդ թվում՝ տեղեկատվության տրամադրման, դիմորդների ու շահառուների աջակցության, ծրագրերի արդյունքների տարածման և շահագործման, ինչպես նաև եվրոպական գիտելիքի ու փորձի հարստացման համար: Գործակալության առաքելությունն է`

 • կազմել ծրագրի ֆինանսական պայմանները նկարագրող ուղեցույցներ 
 • գնահատել ծրագրային հայտադիմումները, ընտրել լավագույն ծրագրերը և համաձայնագրեր կնքել գործընկերների հետ
 • իրականացնել ծրագրի ֆինանսական կառավարում
 • հաղորդակցվել ծրագրի շահառուների հետ
 • իրականացնել հաղթած ծրագրերի մշտադիտարկումներ (ներառյալ միջանկյալ և ամփոփիչ հաշվետվությունների կազմում և վերահսկում)
 • կատարել այցելություններ ծրագրի գործըներ երկրներ։

Գործելով 2006թ-ի հունվարի 1-ից, Գործադիր գործակալությունը վերահսկվում է Եվրոպական հանձնաժողովի ստորև նշված չորս Գլխավոր տնօրինությունների կողմից՝

Գործակալության կառուցվածքային նկարագրին (անգլերեն լեզվով) կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ 

Ազգային գործակալությունները հիմնված են Էրազմուս+ Ծրագրային երկրներում և նրանց դերն է՝

 • տեղեկատվության տրամադրել Էրազմուս+ ծագրերի մասին
 • ընտրություն կատարել ֆինանսավորման համար դիմած ծրագրերից
 • մշտադիտարկել և գնահատել Էրազմուս+ ծրագրերը
 • աջակցել դիմորդներին և մասնակիցներին
 • համագործակցել այլ ազգային գործակալությունների և ԵՄ կառույցների հետ
 • բարձրացնել Էրազմուս+-ի տեսանելիությունը
 • կիսվել լավագույն փորձով

Ազգային գործակալությունների ցանկը կարելի է գտնել այստեղ, իսկ Ծրագրային երկրների ցանկին և մանրամասներին ծանոթանալու համար այցելեք Ծրագրի մասին ենթաբաժինը։

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ որոշ երկրներ, որոնք նշված չեն Ծրագրային երկրների ցանկում կարող են ունենալ Էրազմուս+ ազգային գրասենյակներ (օրինակ` Հայաստանը)։

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակներն աջակցում են Եվրահանձնաժողովին ու Գործընկեր երկրների տեղական իշխանություններին Էրազմուս+ ծրագրի իրականացման գործում։

Այս գրասենյակները առկա են որոշ Գործընկեր երկրներում, որոնք գտնվում են Արևմտյան Բալկաններում, Արևելյան գործընկերության և Հարավմիջերկրածովյան տարածաշրջաններում, Կենտրոնական Ասիայում և Ռուսաստանի Դաշնությունում:

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակների առաքելությունն է՝

 • տրամադրել տեղեկատվություն Էրազմուս+ ծրագրի մասին
 • իրականացնել ֆինանսավորում ստացած ծրագրերի գնահատում և մշտադիտարկում
 • աջակցել հայտատուներին, դիմորդներին և ծրագրերի այլ մասնակիցներին
 • նպաստել քաղաքական երկխոսության զարգացմանը
 • կապ պահպանել տեղական իշխանությունների և ԵՄ պատվիրակությունների հետ

Էրազմուս+ ազգային գրանսեյկաների ամբողջական ցանկն ու կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել Կրթության, մշակույթի և աուդովիզուալ գործադիր գործակալության կայքում։