Որոնել

Հրապարակվել է բուհերի կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի Ազդեցության վերաբերյալ ուսումնասիրությունը

Հրապարակվել է բուհերի կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի Ազդեցության վերաբերյալ ուսումնասիրությունը, որը ընդգրկում է 2015-2020 թվականները։

Ազդեցության ուսումնասիրության համար ընտրվել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորված 10 ծրագիր՝ ուսումնասիրության առարկա դարձնելով հետևյալ չորս ուղղությունները․ ա) ուսումնական ծրագրեր բ) քաղաքականությունների մշակում 3) ներառականություն 4) միջազգայնացում։ Ազդեցությունները դիտարկվել են երեք հիմնական մակարդակներում․ անհատական, ինստիտուցիոնալ և ազգային։

Ուսումնասիրությունը հասանելի է այստեղ։

 

Հրապարակված է․Նորություններ, Նորություններ 2021թ

Comments (No Responses )

No comments yet.

Leave a Reply