Search

ՏԵՄՊՈՒՍ ARMENQA Եզրափակիչ Համաժողով

TEMPUS ARMENQA ծրագրի շրջանակներում, մայիսի 17-ին Երևանի պետական ​​համալսարանում (հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, կենտրոնական մասնաշենք, 5-րդ հարկ, գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճ) տեղի կունենա «ՀՀ բարձրագույն կրթության ազգային և ոլորտային շրջանակներ․ ձեռքբերումներ և մարտահրավերներ» խորագրով եզրափակիչ համաժողով:

Համաժողովի ընթացում կամփոփվեն ARMENQA ծրագրի շրջանակներում վերաձևակերպված ՀՀ բարձրագույն կրթության ազգային և ոլորտային որակավորումների շրջանակների ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները: Կներկայացվեն հետևյալ հիմնական թեմաները՝

  • ՀՀ բարձրագույն կրթության նոր որակավորումների ազգային շրջանակը (ՈԱՇ)
  • 5 ոլորտային որակավորումների շրջանակները (ՈՈՇ) կրթության, իրավունքի, ֆիզիկայի, քաղաքացիական ճարտարագիտության և գյուղատնտեսության ոլորտներում
  • ՈԱՇ-ի իրականացման ռազմավարությունը 
  • ՈԱՇ-ի կիրարկման ձեռնարկը
  • ՈԱՇ-ի ինքնահավաստագրման զեկույցը
  • կրթական վերջնարդյունքների վրա հիմնված ուսումնական 20 ծրագրերի օրինակներ, որոնք համապատասպանեցված են ՈԱՇ-ին և ՈՈՇ-ին:

Արդյունքների ներկայացմանը կհաջորդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, գործատուների, պետական կառույցների ներկայացուցիչերի և կանոնակարգող մարմինների հետ ՈԱՇ մարտահրավերների և հեռանկարների իրականացման քննարկումները։ 

Համաժողովի օրակարգին ծանոթացեք այստեղ։

Posted in: Նորություններ