Որոնել

Միջազգային կրեդիտային շարժունություն

35 տարի շարունակ Եվրամիությունն Էրազմուս ծրագրի միջոցով ֆինանսավորել է ավելի քան 3 միլիոն եվրոպացի ուսանողների՝ իրենց ուսման մի հատվածը Եվրոպայի մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում անցկացնելու համար:  Էրազմուս+ 2022-2027թթ ծրագիրը շարունակում է բացահայտել է այդ հնարավորություններն աշխարհի այլ ուսանողների և բուհերի աշխատակիցների համար:

Էրազմուս+ ծրագրի Միջազգային կրեդիտային շարժունություն գործողությունը հնարավորություն է տալիս ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ուսանելու և/կամ մասնագիտական ​​փորձ ձեռք բերելու մեկ այլ երկրում: Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը տեղակայված է Հայաստանում, կարող է ուղարկել իր ուսանողներին և աշխատակազմի ներկայացուցիչներին Եվրոպական Միության (ԵՄ) 27 անդամ պետությունների  և 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների (Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա, Սերբիա և Թուրքիա) բուհեր, և հակառակը: 

Բուհերի համար

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը ֆինանսավորում է ուսումնառությունը, դասավանդումն ու վերապատրաստումը ԵՄ 27 անդամ պետությունների, 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների (Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա, Սերբիա և Թուրքիա) և Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների (այդ թվում և Հայաստանի) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

Էրազմուս+ Առաջարկների ներկայացման մրցույթը մեկնարկում է աշնանը, որի ընթացքում կողմերը կարող են դիմել հետևյալ գործողությունների ֆինանսավորմանը՝

 • Ուսանողների շարժունություն՝ ուսման նպատակով (բոլոր 3 կրթական մակարդակներում) – ֆիզիկական շարժունակության ժամկետը կարող է տևել 2-ից 12 ամիս՝ չհաշված ճանապարհորդության ժամանակը.
 • Ուսանողների շարժունություն՝ պրակտիկայի նպատակով (բոլոր 3 կրթական մակարդակներում) – ֆիզիկական շարժունակության ժամկետը կարող է տևել 2-ից 12 ամիս՝ չհաշված ճանապարհորդության ժամանակը
 • Անձնակազմի շարժունություն՝ դասավանդման նպատակով –  շարժունության ժամկետը կարող է տևել 5-ից մինչև 60 օր՝ չհաշված ճանապարհորդության ժամանակը
 • Անձնակազմի շարժունություն՝ վերապատրաստման նպատակով – շարժունության ժամկետը կարող է տևել 5-ից մինչև 60 օր՝ չհաշված ճանապարհորդության ժամանակը

Նորույթ Միջազգային կրեդիտային շարժունության – Համակցված (ֆիզիկական և վիտուալ) շարժունություն

Էրազմուս+ 2021-2027թթ Ծրագիրն առաջարկում է համակցված շարժունության նոր ձևաչափ, որը թույլ է տալիս և՛ ուսանողների, և՛ բուհական անձնակազմի շարժունությունը իրականացնել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ վիրտուալ եղանակներով: Ծրագրի հորիզոնական առաջնահերթություններն են Ներառականությունը, բազմազանությունը և հավասարությունը, և վերջիններիս լույսի ներքո (ուղղված ներկա և ապագա մասնակիցների համար հավասար և հասանելի հնարավորությունների ապահովմանը) համակցված շարժունությունը կարող է օգնել առաջարկել լրացուցիչ հնարավորություններ, որոնք կարող են ավելի հարմար լինել որոշ անհատների կամ ուսանողական խմբերի համար, որոնք կարող են դուրս մնալ ֆիզիկական շարժունակության ավելի ավանդական սխեմաներից: Համակցված շարժունության մասին մանրամանսերին կարող եք ծանոթանալ 2023 թվականի Էրազմուս+ Ծրագրի Ուղեցույցում (էջ 49):

Առավելությունները բուհերի համար՝

  • Դասավանդման և ուսումնառության կարողությունների զարգացում, բուհերի գրավչության և միջազգայնացման խթանում,
  • Հնարավորություն առաջարկելու ակադեմիական ծրագրեր, որոնք համապատասխանում են Եվրոպայի ուսանողների կարիքներին,
  • Մոտիվացված ուսանողների ներգրավվում ԵՄ-ում ուսնելու հնարավորության առաջարկի միջոցով,
  • Միջազգային կրթություն մատուցելու հնարավորություն,
  • Միջազգային փորձ ունեցող դասախոսների թվի աճ,
  • Ուսանողական մարմինների, ուսանողական մշակույթի և շրջանավարտների ցանցի միջազգայնացում,
  • Բազմամշակութային ու բազմալեզու ուսանողական համայնքի զարգացում,
  • Ուսանողների աշխատունակության բարձրացում: 

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը հիմնված է ուղարկող և ընդունող/հյուրընկալող բուհերի միջև կնքված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագրերի վրա: Առաջարկների մրցույթին դիմում-հայտը, սակայն, կարող է ներկայացվել միայն ԵՄ 27 անդամ պետությունների կամ 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների Դիմորդ բուհերի կողմից՝ ներգրավելով հայաստանյան գործընկեր բուհերին: 

Դիմող բուհը պետք է ունենա Բարձրագույն կրթության Էրազմուսի խարտիա, իսկ Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների բուհերը պետք է հավատարմագրված լինեն համապատասխան ազգային հավատարմագրման կազմակերպության կողմից և պարտավորվեն հետևել կանոնադրության սկզբունքներին: Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներում (օր` Հայաստանում) հիմնադրված բուհերը պետք է հավատարմագրված լինեն համապատասխան ազգային հավատարմագրման մարմինների կողմից (օրինակ՝ ՈԱԱԿ): Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները Էրազմուսի Բարձրագույն կրթության խարտիային չեն անդամագրված: Փոխարենը, ստորագրելով Միջինստիտուցինալ համաձայնագիրը, նրանք պարտավորվում են պահպանել խարտիայի սկզբունքները և աջակցել շարժունության բոլոր մասնակիցներին:

Քանի որ Միջազգային կրեդիտային շարժունթյունը ապակենտրոնացված գործողություն է, Ծրագրային երկրի դիմորդ բուհը պետք է ներկայացնի դիմում-հայտը իր երկրում տեղակայված Ազգային գործակալություն: Շարժունությունը կարելի է կազմակերպել երկու բուհերի կամ կոնսորցիումի շրջանակներում (բուհերի մի խումբ, որոնք կառավարվում են մեկ համակարգող բուհի կողմից):

Հիմնվելով Էրազմուսի որակի շրջանակի վրա՝

 • Ե՛վ ուղարկող, և՛ ընդունող ուսումնական հաստատությունները պետք է կարողանան առավելագույնս ապահովել ուսանողների և անձնակազմի շարժունության աջակցությունը;
 • Կողմերը պարտավոր են երաշխավորել կրեդիտների փոխճանաչումը;
 • Ուսման վարձի կրկնակի վճարն արգելվում է (շարժունության մասնակիցը վճարում է միայն մայր բուհում իր ուսման վարձը)

Էրազմուս+ Ծրագրի 2021-2027թթ շրջափուլում Միջազգային կրեդիտային շարժունակությունը բաղկացած է երկու ուղղություններից՝

 • ՀԳ131 Միջազգային արտագնա շարժունություն, որն աջակցվում է ԵՄ ներքին քաղաքականության ֆինանսավորման աղբյուրների կողմից: Վերջին շնորհված ՀԳ131 դրամաշնորհի առավելագույնը 20%-ը կարող է տրամարդվել դեպի Ծրագրին  չասոցացված երրորդ երկրներ (Տարածաշրջաններ 1-14) արտագնա շարժունության համար (նկատի ունեցեք, որ Հայաստանը գտնվում է Արևելյան հարևանության 2-րդ Տարածաշրջանի ներքո)։
 • ՀԳ171 Միջազգային ներգնա և արտագնա շարժունակություն, որն աջակցվում է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ֆինանսավորման աղբյուրների կողմից։

 

Շարժունության դրամաշնորհ

Այս դրամաշնորհները ծածկում են այն ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն կապված են շարժունության իրականացման հետ, ինչպիսիք են կեցության ծախսերը (անհատական աջակցություն) և մասնակիցների համար ճանապարհորդական դրամաշնորհները: Ճամփորդական դրամաշնորհները հատկացվում են հեռավորության հաշվիչի հիման վրա և ներառում են նաև լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն այն մասնակիցների համար, ովքեր նախընտրում են կանաչ  ճամփորդությունները (տես ստորև նկարը): Այս դրամաշնորհները հիմնված են ոչ թե շարժունության իրական ծախսերի, այլ միավորի սահմանված ծախսերի վրա:Դրամաշնորհի սահմանաչափերը հստակեցնելու համար ստուգեք Էրազմուս+ Ծրագրի  Ուղեցույցը:

 

Կազմակերպչական աջակցության ծախսեր

Կազմակերպչական աջակցությունը ներառում է այն ծախսերը, որոնք անրհաժեշտ են շարժունության իրականացման համար (բացառությամբ մասնակիցների կեցության և ճանապարհորդության ծախսերը): Արտաքին քաղաքականության ֆինանսավորման աղբյուրներից ծածկվող շարժունության պարագայում Կազմակերպչական աջակցության համար փոխհատուցում է 500 եվրո (միավորի սահմանված ծախս) յուրաքանչյուր մասնակցի համար: Կազմակերպչական աջակցության բյուջեի բաշխումն ու օգտագործումը պետք է որոշվի համատեղ գործընկեր բուհերի կողմից:

Ծրագիրը նաև հավելյալ Ներառման աջակցություն է տրամադրում սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող այն մասնակիցների շարժունությունն իրականացնելու համար, որոնք լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն են պահանջում: Ֆինանսավորման մեխանիզմն իրականացվում է միավորի սահմանված ծախսին ավելացնելով յուրաքանչյուր  մասնակցի համար 100 եվրո։ Այն դեպքերում, երբ այդ գումարը բավարար չէ՝ ապահովելու հատուկ ֆիզիկական, հոգեկան կամ առողջական կարիքներ ունեցող մասնակիցների, ինչպես նաև նրանց ուղեկցող անձանց մասնակցությունը շարժունությանը, աջակցության թույլատրելի սահմանաչափը կարող է հասնել մինչև 100% իրական ծախսերի փոխհատուցում (միայն Դիմորդ բուհի կողմից հիմնավորվելուց և Ազգային գործակալության կողմից հաստատվելուց հետո):

 

Օգտակար խորհուրդներ

Թեև Միջազգային կրեդիտային շարժունության հայտերը ներկայացվում են ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրում գործող բուհերի կողմից, հայաստանյան գործընկեր ուսումնական հաստատությունները նույնպես խրախուսվում են  ներգրավված լինել հայտաձևը լրացնելու գործընթացում: Կիսում ենք օգտակար խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ապահովել շարժունության շրջանակներում Ձեր հաջողված, արդյունավետ և երկարատև համագործակցությունները՝

 • Դիմորդ բուհին տրամադրեք Ձեր բարձրագույն ուսումնական հաստատության Միջազգայնացման ռազմավարության մանրամասները
 • Սկսեք հնարավորինս վաղ պլանավորել համագործակցությունն ու շարժունությունը՝ մինչև Առաջարկների մրցույթի մեկնարկը պայմանավորվելով գործնական հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագրի բովանդակությունն ու ստորագրումը
 • Երաշխավորեք ինստիտուցիոնալ հավատարմությունը համագործակցությանը (կադրերի փոփոխությունների դեպքում)
 • Կենտրոնացեք շարժունության մրցույթի շրջանակներում սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող դիմորդներին ուղղորդելու և առավելություն տալու հնարավորություններ ընձեռող կարգերի մշակման վրա
 • Իրատես եղեք շարժունությունների քանակի, տեսակների և տևողության հարցերում
 • Նոր համագործակցության դեպքում անձնակազմի շարժունությունը առավել նախընտրելի է

Շարժունության պայմանագրերի ժամկետը 24 կամ 36 ամիս է:

Դիմումների գործընթացը կառավարվում է համապատասխան Ազգային գործակալության կողմից տարեկան կտրվածքով: Երկկողմ համագործակցության պարագայում Դիմորդ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը դիմում է իր երկրում տեղակայված Ազգային գործակալություն, իսկ շարժունակությանը ազգային կոնսորցիումով դիմելիս՝ այն Ազգային գործակալությունը, որտեղ գտնվում է կոնսորցիումի Համակարգողը:

Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցը շարժունության հնարավորությունները նկարագրող հիմնական տեղեկատվության աղբյուրն է:

Աջակցություն նորեկ բուհերին

Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակն  առաջարկում է խորհրդատվություն և ուղղորդում բոլոր նորեկ հայաստանյան բուհերին, ովքեր հետաքրքրված են դիմել Էրազմուս+ Ծրագրի հիմնական գործողություններին: Խորհրդատվության համար պայմանավորվելու համար գրեք neo@erasmusplus.am էլ․ հասցեին կամ զանգահարել 091 21-62-58 (աշխատանքային ժամերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 10:00-18:00):

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ եվ բուհի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐի համար

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը ֆինանսավորում է ուսումնառությունը, դասավանդումն ու վերապատրաստումը Ծրագրային և Գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Այս հատվածը նախատեսված է Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, որոնք հետաքրքրված են ձեռք բերել շարժունության ծրագրեր Ծրագրային երկրների բուհերի հետ Էրազմուս+ Հիմնական Գործողություն 1-ի շրջանակներում:

Մասնակցելու համար ուսանողներն ու բուհի աշխատակիցները պետք է ստուգեն Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի առկայությունը իրենց համալսարանների միջազգային հարաբերությունների կամ արտաքին կապերի բաժնում:

Առավելություններն ուսանողների և աշխատակիցների համար՝

 • Ուսանողները որոշակի ժամանակահատված ապրում և սովորում են այլ երկրում, ինչը հազվագյուտ հնարավորություն է,
 • Հետ վերադարձած ուսանողներն հաճախակի օգտագործում են «կյանք փոփոխող փորձ էր» արտահայտությունը,
 • Անձնական և մտավոր հասունություն,
 • Աշխատունակության բարձրացում՝ շնորհիվ այնպիսի հմտությունների, ինչպիսիք են ճկունությունը, միջմշակութային հաղորդակցությունը:
 • Նոր հանգամանքներին հարմարվելու կարողություն,
 • Ակադեմիական հորիզոնների ընդլայնում,
 • Միջանձնային հմտությունների զարգացնում:

Ուսանողների համար

Արտասահմանում սովորելու կամ պրակտիկա անցնելու համար, դուք պետք է գրանցված լինեք որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող (բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի):
Ուսման նպատակով փոխանակմանը մասնակցելու համար բակալավրի դիմորդները պետք է լինեն առնվազն երկրորդ տարվա ուսանողներ:

Արտերկրում ուսումնասիրվելիք դասընթացները պետք է համապատասխանեն ձեր ուսումնական ծրագրին և կրթական կարիքներին:

Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ունենան Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր, որպեսզի դուք կարողանաք սովորել կամ պրակտիկա անցնել արտերկրում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության շրջանակներում:

Ուսման տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 2 ամսից (կամ 1 ակադեմիական կիսամյակ) մինչև առավելագույնը 12 ամիս:
Պրակտիկայի տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 2 ամսից մինչև առավելագույնը 12 ամիս կամ նվազագույնը 3 ամիս, եթե զուգորդվում է ուսումնական շրջանի հետ:

Դուք կարող եք օգտվել Էրազմուս+ փոխանակման հնարավորությունից յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում մեկ անգամ: Եվրոպական Որակավորումների Շրջանակը (ԵՈՇ) սահմանվում է կրթական մակարդակը հետևյալ կերպ՝

 • Առաջին մակարդակ (բակալավր կամ համարժեք) ԵՈՇ – 5/6
 • Երկրորդ մակարդակ (մագիստրատուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 7
 • Երրորդ մակարդակ (ասպիրանտուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 8

 

Նախքան ուսումը

 • Դուք, ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ստորագրեն Ուսումնառության համաձայնագիր՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումը  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու ուսաման հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 • Դուք կստանաք Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրություն, որը կսահմանի ձեր ուսումնասիրության իրավունքներն ու պարտավորությունները արտերկրում:

Ուսումից հետո

 1. Ընդունող բուհը պետք է Ձեզ և ուղարկող բուհին տրամադրի ուսման ավարտը և ձեռքբերումները հաստատող փաստաթուղթ (transcript of records):
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Ուսումնառության համաձայնագրովսահմանված կրեդիտները՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Ուսումնառության համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

 

Նախքան պրակտիկան

 1. Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող կողմերը պետք է ստորագրեն Պրակտիկայի համաձայնագիր (Learning Agreement for Traineeships)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումն  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու պրակտիկայի հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 2. Ուսանողը պետք է ծանոթանա Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրությանը, որը սահմանում է արտերկրում պրակտիկայի ընթացքում ուսանողների իրավունքներն ու պարտավորությունները:

Պրակտիկայից հետո

 1. Ընդունող կազմակերպությունը / ձեռնարկությունը պետք է ուսանողին և ուղարկող բուհին տրամադրի պրակտիկայի վկայական, սովորաբար, պրակտիկայի հաջող ավարտից հետո հինգ շաբաթվա ընթացքում: 
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Պրակտիկայի համաձայնագրով սահմանված կետերը՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Պրակտիկայի համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

բուհի աշխատակիցների համար

Միջազգային կրեդիտային շարժունակությունն աջակցում է արտասահմանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դասավանդման և վերապատրաստման նպատակով փոխանակմանը: Եթե դուք հայկական բուհում ակադեմիական կամ վարչական անձնակազմի անդամ եք, կարող եք կարճաժամկետ դասավանդել կամ վերապատրաստվել ԵՄ անդամ պետության կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրի  բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։

Եթե աշխատում եք հայաստանյան բուհում և ցանկանում եք մասնակցել էրազմուս+ դասախոսների շարժունությանը, ձեր բուհը պետք է ունենա ստորագրված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր ընդունող կողմի ուսումնական հաստատության հետ: Նախքան մեկնելը դասախոսի/վարչական աշխատակցի, ուղարկող և ընդունող բուհերի միջև ստորագրում է Շարժունության hամաձայնագիր դասավանդման կամ Շարժունության hամաձայնագիր վերապատրաստման համար: Այս փաստաթուղթը սահմանում է շարժունության նպատակները, ժամանակահատվածը, արդյունքների ճանաչումն, ինչպես նաև մասնակցի իրավունքներն ու պարտականությունները։

Դասախոսների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ Շարժունության ընթացքում դասախոսի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը պետք է շաբաթական 8 աշխատանքային ժամից պակաս չլինի (ավելի կարճ ժամանակահատվածի պարագայում պետք է առաջնորդվել ըստ համարժեքի)։ 

Վարչական աշխատակիցների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ 

ուսանողների համար

Դուք կստանաք Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը կծածկի ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը: Այն կարող է տարբերվել՝ կախված ընդունող երկրի կեցության ծախսերից, ուղարկող և ընդունող երկրների հեռավորությունից, դիմող ուսանողների քանակից, այլ դրամաշնորհների առկայությունից:

Դրամաշնորհի ֆիքսված սահմանաչափերը Ծրագրային և Գործընկեր երկրների միջև փոխանակումների համար կարող եք գտնել Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում:

Ֆիզիկական, հոգեկան կամ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող ուսանողները կարող են դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար շարժունության մասնակից ընտրվելուց հետո:  

Դուք կստորագրեք դրամաշնորհային համաձայնագիր Ծրագրային երկրի բուհի հետ, որում կնշվի շարժունության տևողությունը, դրամաշնորհի չափը և այլ իրավունքների ու պարտականությունների մասին: Ուղարկող և ընդունող բուհերը կորոշեն, թե որ կողմն է կատարելու վճարումները:

Որպես Էրազմուս+ ուսանող, դուք կազատվեք ընդունող բուհում ուսման, գրանցման, քննությունների, լաբորատորիաներից կամ գրադարաններից օգտելու վճարներից: Փոքր վճարներ կարող են գանձվել ապահովագրության կամ ուսանողական միություններին անդամակցելու համար:

Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ դրամաշնորհ Ձեր հաստատությունից, կառավարությունից կամ այլ աղբյուրներից: Դուք կարող եք նաև դիմել կրթաթոշակի համատեղ մագիստրոսական և դոկտորական ծրագրերի շրջանակներում:

Բուհի աշխատակիցների համար

Եվրամիության կողմից տրամադրած դրամաշնորհը օգնում է հոգալ ճամփորդության և շարժունության ընթացքում կեցության ծախսերը՝ օրապահիկի տեսքով։ Դրամաշնորհի գումարը կախված է ընդունող Ծրագրային երկրի կենսամակարդակից, ինչպես նաև ըստ Հայաստանի և ընդունող քաղաքի միջև հեռավորությունց։ 

Յուրքանչյուր շարժունություն Ծրագրային և Գործընկեր երկրների միջև է։ Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է նախապես պայմանավորվեն, թե կողմերից որ մեկն է վճարելու դասախոսի օրապահիկն ու ճամփորդական դրամաշնորհը։ 

Դասավանդման նպատակով շարժունության դրամաշնորհային սահմանաչափերի մասին մարմանասներին կարելի է ծանոթանալ Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում

Շարժունակության ծրագրերի դիմումների գործընթացը կառավարվում է բուհերի միջազգային հարաբերությունների գրասենյակների (Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու այլ գրասենյակրների/բաժինների) կողմից:

Միջազգային հարաբերությունների գրասենյակները պատասխանատու են ներգնա և արտագնա շարժունության համակարգման և կազմակերպման (երկկողմ համաձայնագրերի շրջանակներում), ինչպես նաև ուսանողներին և բուհի աշխատակիցներին վարչական աջակցություն տրամադրելու համար:
 
Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

ՆՇՈՒՄ՝ Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը չի մասնակցում ընտրության գործընթացին, սակայն ուսանողները և բուհական աշխատակազմ ներակայացուցիրները կարող են դիմել ծրագրի ընդհանուր ասպեկտների շուրջ հարցադրումներով: