Որոնել

+

Միջազգային կրեդիտային շարժունություն

30 տարի շարունակ Եվրոպան Էրազմուս ծրագրի միջոցով ֆինանսավորել է ավելի քան 3 միլիոն եվրոպացի ուսանողների՝ իրենց ուսման մի հատվածը Եվրոպայի մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում անցկացնելու համար: Էրազմուս+ ծրագիրը այժմ բացում է այդ հնարավորությունը աշխարհի այլ ուսանողների և բուհերի աշխատակիցների համար:

Էրազմուս+ ծրագրի Միջազգային կրեդիտային շարժունություն գործողությունը հնարավորություն է տալիս ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ուսանելու և/կամ մասնագիտական ​​փորձ ձեռք բերելու մեկ այլ երկրում: Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը տեղակայված է Հայաստանում (Գործընկեր երկիր), կարող է ուղարկել իր ուսանողներին և աշխատակազմի ներկայացուցիչներին Ծրագրային երկրի բուհ, և հակառակը: Ծրագրային երկրները Եվրոպական Միության (ԵՄ) 28 անդամ պետություններն են և 5 ոչ ԵՄ ծրագրային երկրները (Նախկին Հարավսլավական Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա և Թուրքիա):

Բուհերի համար

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը ֆինանսավորում է ուսումնառությունը, դասավանդումն ու վերապատրաստումը Ծրագրային և Գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Այս հատվածը նախատեսված է Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, որոնք հետաքրքրված են ձեռք բերել շարժունության ծրագրեր Ծրագրային երկրների բուհերի հետ Էրազմուս+ Հիմնական Գործողություն 1-ի շրջանակներում:

Ծրագրերի ներկայացման մրցույթը մեկնարկում է յուրաքանչյուր տարվա աշնանը:

Առավելությունները բուհերի համար՝

  • Դասավանդման և ուսումնառության կարողությունների զարգացում, բուհերի գրավչության և միջազգայնացման խթանում,

 

  • Հնարավորություն առաջարկելու ակադեմիական ծրագրեր, որոնք համապատասխանում են Եվրոպայի ուսանողների կարիքներին,

 

  • Մոտիվացված ուսանողների ներգրավվում ԵՄ-ում ուսնելու հնարավորության առաջարկի միջոցով,

 

  • Միջազգային կրթություն մատուցելու հնարավորություն,

 

  • Միջազգային փորձ ունեցող դասախոսների թվի աճ,

 

  • Ուսանողական մարմինների, ուսանողական մշակույթի և շրջանավարտների ցանցի միջազգայնացում,

 

  • Բազմամշակութային ու բազմալեզու ուսանողական համայնքի զարգացում,

 

 • Ուսանողների աշխատունակության բարձրացում: 

Միջազգային կրեդիտային շարժունակությունը բաց է Ծրագրային և Գործընկեր երկրներում հաստատված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար: Դիմում-հայտը, սակայն, կարող է ներկայացվել միայն Ծրագրային երկրի բուհի կողմից՝ ներառելով Գործընկեր երկրներին: Ծրագրային և Գործընկեր երկրների բուհերի միջև համագործակցությունը հիմնվում է երկկողմ Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագրի վրա:

Դիմող բուհը պետք է ունենա Բարձրագույն կրթության Էրազմուսի կանոնադրություն, իսկ Գործընկեր երկրի բուհերը պետք է հավատարմագրված լինեն համապատասխան ազգային հավատարմագրման կազմակերպության կողմից և պարտավորվեն հետևել կանոնադրության սկզբունքներին: 

Քանի որ Միջազգային կրեդիտային շարժունթյունը ապակենտրոնացված գործողություն է, Ծրագրային երկրի դիմորդ բուհը պետք է ներկայացնի դիմում-հայտը իր երկրում տեղակայված Ազգային գործակալություն: Շարժունությունը կարելի է կազմակերպել երկու բուհերի կամ կոնսորցիումի շրջանակներում (բուհերի մի խումբ, որոնք կառավարվում են մեկ համակարգող բուհի կողմից):

Բուհերը կարող են համընկնել հետևյալ չորս հիմնական կատոգերիաների հետ`

  • Դիմորդ կազմակերպություններ, որոնք պատասխանատու են դիմելու և ծրագրի կառավարման համար, բայց կարող են նաև հանդես գալ որպես ուղարկող կազմակերպություն:

 

  • Ուղարկող կազմակերպություններ, որոնք պատասխանատու են ուսանողների և աշխատակիցների ընտրության և նախապատրաստման, ներգնա ուսանողների և աշխատակիցների համակարգման համար,

 

  • Ընդունող կազմակերպությունները պատասխանատու են ընդունելու արտերկրի ուսանողներին և աշխատակիցներին և առաջարկելու կրթական/ վերապատրաստման ծրագրեր,

 

 • Միջնորդ կազմակերպությունները՝ որպես շարժունության գործընկեր, կարող են ներգրավվել կոնսորցիումի աշխատանքներին՝ աջակցելու և գործողությունները դյուրացնելու նպատակով:

Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերը կարող են տևել 16 կամ 24 ամիս: Բուհերը կարող են դիմել ֆինանսավորման շարժունության հետևյալ տեսակներն իրականացնելու համար՝

Ուսանողական շարժունություն ուսման նպատակով Գործընկեր երկրից Ծրագրային երկիր և հակառակը:

Ուսանողական շարժունություն պրակտիկայի նպատակով Գործընկեր երկրից Ծրագրային երկիր և հակառակը:

Դասախոսների շարժունություն դասավանդման նպատակով Գործընկեր երկրից Ծրագրային երկիր և հակառակը:

Վաչական աշխատակիցների շարժունություն վերապատրաստման նպատակով Գործընկեր երկրից Ծրագրային երկիր և հակառակը:

 

Ուսանողներին առաջարկվելիք դասընթացները պետք է համապատասխանեն ուսանողի ուսումնական ծրագրին և կրթական կարիքներին: Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ստորագրեն Ուսումնառության համաձայնագիր (Learning Agreement) մինչև շարժունության մեկնարկը՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումը արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու ուսաման հաջող ավարտի ճանաչումը:

Ուսումնառության համաձայնագիրը նախանշում է՝

  • Ուսանողի կրթական բաղադրիչները ընդունող հաստատությունում,

 

  • Ուսանողի կրթական բաղադրիչների ճանաչումը ուղարկող հաստատությունում,

 

 • Տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:

Բուհի աշխատակիցների՝ արտասահմանում իրականացվելիք գործողությունները պետք է նախօրոք համաձայնեցվեն ուղարկող և ընդունող հաստատությունների կողմից: Բոլոր կողմերը պետք է ստորագրեն Շարժունության hամաձայնագիր (Mobility Agreement), որը նախանշում է՝

  • Նպատակային ուսումնառության վերջնարդյունքները,

 

  • Պաշտոնական ճանաչման դրույթները (օրինակ կրեդիտների միջոցով ECTS),

 

 • Տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:

Դիմումների գործընթացը կառավարվում է համապատասխան Ազգային գործակալության կողմից տարեկան կտրվածքով:

Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցը շարժունության հնարավորությունները նկարագրող հիմնական տեղեկատվության աղբյուրն է:

Հաաստանյան բուհերը, որոնք հետաքրքրված են շարժունության ծրագրերով պետք է ծանոթանան Միջազգային կրեդիտային շարժունթյան ձեռնարկին և դիմում-հայտի ձևին, որը պետք է լրացվի Ծրագրային երկրի բուհի կոմից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող են տրամադրել Ազգային գործակալությունները կամ, Գործընկեր երկրների դեպքում, Էրազմուս+ ազգային գրասենյակները կամ Եվրոպական հանձնաժողովը:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ եվ բուհի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐի համար

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը ֆինանսավորում է ուսումնառությունը, դասավանդումն ու վերապատրաստումը Ծրագրային և Գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Այս հատվածը նախատեսված է Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, որոնք հետաքրքրված են ձեռք բերել շարժունության ծրագրեր Ծրագրային երկրների բուհերի հետ Էրազմուս+ Հիմնական Գործողություն 1-ի շրջանակներում:

Մասնակցելու համար ուսանողներն ու բուհի աշխատակիցները պետք է ստուգեն Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի առկայությունը իրենց համալսարանների միջազգային հարաբերությունների կամ արտաքին կապերի բաժնում:

Առավելություններն ուսանողների և աշխատակիցների համար՝

 • Ուսանողները որոշակի ժամանակահատված ապրում և սովորում են այլ երկրում, ինչը հազվագյուտ հնարավորություն է,
 • Հետ վերադարձած ուսանողներն հաճախակի օգտագործում են «կյանք փոփոխող փորձ էր» արտահայտությունը,
 • Անձնական և մտավոր հասունություն,
 • Աշխատունակության բարձրացում՝ շնորհիվ այնպիսի հմտությունների, ինչպիսիք են ճկունությունը, միջմշակութային հաղորդակցությունը:
 • Նոր հանգամանքներին հարմարվելու կարողություն,
 • Ակադեմիական հորիզոնների ընդլայնում,
 • Միջանձնային հմտությունների զարգացնում:

Ուսանողների համար

Արտասահմանում սովորելու կամ պրակտիկա անցնելու համար, դուք պետք է գրանցված լինեք որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող (բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի):
Ուսման նպատակով փոխանակմանը մասնակցելու համար բակալավրի դիմորդները պետք է լինեն առնվազն երկրորդ տարվա ուսանողներ:

Արտերկրում ուսումնասիրվելիք դասընթացները պետք է համապատասխանեն ձեր ուսումնական ծրագրին և կրթական կարիքներին:

Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ունենան Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement), որպեսզի դուք կարողանաք սովորել կամ պրակտիկա անցնել արտերկրում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության շրջանակներում:

Ուսման տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 3 ամսից (կամ 1 ակադեմիական կիսամյակ) մինչև առավելագույնը 12 ամիս
Պրակտիկայի տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 2 ամսից մինչև առավելագույնը 12 ամիս կամ նվազագույնը 3 ամիս, եթե զուգորդվում է ուսումնական շրջանի հետ:

Դուք կարող եք օգտվել Էրազմուս+ փոխանակման հնարավորությունից յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում մեկ անգամ: Եվրոպական Որակավորումների Շրջանակը (ԵՈՇ) սահմանվում է կրթական մակարդակը հետևյալ կերպ՝

 • Առաջին մակարդակ (բակալավր կամ համարժեք) ԵՈՇ – 5/6
 • Երկրորդ մակարդակ (մագիստրատուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 7
 • Երրորդ մակարդակ (ասպիրանտուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 8

«Մեկ-ցիկլով» ընթացող դասընթացների դեպքում, ինչպիսիք են բժշկությունը և ճարտարապետությունը, ուսումը կարող է տևել մինչև 24 ամիս:

 

Նախքան ուսումը՝

 • Դուք, ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ստորագրեն Ուսումնառության համաձայնագիր (Learning Agreement)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումը  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու ուսաման հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 • Դուք կստանաք Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրություն, որը կսահմանի ձեր ուսումնասիրության իրավունքներն ու պարտավորությունները արտերկրում:

Ուսումից հետո՝

 1. Ընդունող բուհը պետք է Ձեզ և ուղարկող բուհին տրամադրի ուսման ավարտը և ձեռքբերումները հաստատող փաստաթուղթ (transcript of records):
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Ուսումնառության համաձայնագրովսահմանված կրեդիտները՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Ուսումնառության համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

 

Նախքան պրակտիկան՝

 1. Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող կողմերը պետք է ստորագրեն Պրակտիկայի համաձայնագիր (Learning Agreement for Traineeships)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումն  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու պրակտիկայի հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 2. Ուսանողը պետք է ծանոթանա Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրությանը, որը սահմանում է արտերկրում պրակտիկայի ընթացքում ուսանողների իրավունքներն ու պարտավորությունները:

Պրակտիկայից հետո՝

 1. Ընդունող կազմակերպությունը / ձեռնարկությունը պետք է ուսանողին և ուղարկող բուհին տրամադրի պրակտիկայի վկայական, սովորաբար, պրակտիկայի հաջող ավարտից հետո հինգ շաբաթվա ընթացքում: 
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Պրակտիկայի համաձայնագրով սահմանված կետերը՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Պրակտիկայի համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

բուհի աշխատակիցների համար

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը (ՄԿՇ) հնարավորություն է տալիս հայաստանյան բուհերի ակադեմիական և վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներին կարճաժամկետ դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու Ծրագրային երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

Եթե աշխատում եք հայաստանյան բուհում և ցանկանում եք մասնակցել էրազմուս+ դասախոսների շարժունությանը, ձեր բուհը պետք է ունենա ստորագրված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement) ընդունող կողմի՝ Ծրագրային երկրի ուսումնական հաստատության հետ: Նախքան մեկնելը դասախոսի/վարչական աշխատակցի, ուղարկող և ընդունող բուհերի միջև ստորագրում է Շարժունության hամաձայնագիր դասավանդման կամ Շարժունության hամաձայնագիր վերապատրաստման համար: Այս փաստաթուղթը սահմանում է շարշունության նպատակները, ժամանակահատվածը, արդյունքների ճանաչումն, ինչպես նաև մասնակցի իրավունքներն ու պարտականությունները։

Դասախոսների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ Շարժունության ընթացքում դասախոսի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը պետք է շաբաթական 8 աշխատանքային ժամից պակաս չլինի (ավելի կարճ ժամանակահատվածի պարագայում պետք է առաջնորդվել ըստ համարժեքի)։ 

Վարչական աշխատակիցների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ 

ուսանողների համար

Դուք կստանաք Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը կծածկի ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը: Այն կարող է տարբերվել՝ կախված ընդունող երկրի կեցության ծախսերից, ուղարկող և ընդունող երկրների հեռավորությունից, դիմող ուսանողների քանակից, այլ դրամաշնորհների առկայությունից:

Դրամաշնորհի ֆիքսված սահմանաչափերը Ծրագրային և Գործընկեր երկրների միջև փոխանակումների համար կարող եք գտնել Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում:

Ֆիզիկական, հոգեկան կամ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող ուսանողները կարող են դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար շարժունության մասնակից ընտրվելուց հետո:  

Դուք կստորագրեք դրամաշնորհային համաձայնագիր Ծրագրային երկրի բուհի հետ, որում կնշվի շարժունության տևողությունը, դրամաշնորհի չափը և այլ իրավունքների ու պարտականությունների մասին: Ուղարկող և ընդունող բուհերը կորոշեն, թե որ կողմն է կատարելու վճարումները:

Որպես Էրազմուս+ ուսանող, դուք կազատվեք ընդունող բուհում ուսման, գրանցման, քննությունների, լաբորատորիաներից կամ գրադարաններից օգտելու վճարներից: Փոքր վճարներ կարող են գանձվել ապահովագրության կամ ուսանողական միություններին անդամակցելու համար:

Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ դրամաշնորհ Ձեր հաստատությունից, կառավարությունից կամ այլ աղբյուրներից: Դուք կարող եք նաև դիմել կրթաթոշակի համատեղ մագիստրոսական և դոկտորական ծրագրերի շրջանակներում:

Բուհի աշխատակիցների համար

Եվրամիության կողմից տրամադրած դրամաշնորհը օգնում է հոգալ ճամփորդության և շարժունության ընթացքում կեցության ծախսերը՝ օրապահիկի տեսքով։ Դրամաշնորհի գումարը կախված է ընդունող Ծրագրային երկրի կենսամակարդակից, ինչպես նաև ըստ Հայաստանի և ընդունող քաղաքի միջև հեռավորությունց։ 

Յուրքանչյուր շարժունություն Ծրագրային և Գործընկեր երկրների միջև է։ Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է նախապես պայմանավորվեն, թե կողմերից որ մեկն է վճարելու դասախոսի օրապահիկն ու ճամփորդական դրամաշնորհը։ 

Դասավանդման նպատակով շարժունության դրամաշնորհային սահմանաչափերի մասին մարմանասներին կարելի է ծանոթանալ Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում

Շարժունակության ծրագրերի դիմումների գործընթացը կառավարվում է բուհերի միջազգային հարաբերությունների գրասենյակների (Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու այլ գրասենյակրների/բաժինների) կողմից:

Միջազգային հարաբերությունների գրասենյակները պատասխանատու են ներգնա և արտագնա շարժունության համակարգման և կազմակերպման (երկկողմ համաձայնագրերի շրջանակներում), ինչպես նաև ուսանողներին և բուհի աշխատակիցներին վարչական աջակցություն տրամադրելու համար:
 
Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

ՆՇՈՒՄ՝ Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը չի մասնակցում ընտրության գործընթացին, սակայն ուսանողները և բուհական աշխատակազմ ներակայացուցիրները կարող են դիմել ծրագրի ընդհանուր ասպեկտների շուրջ հարցադրումներով: