Որոնել

+

Կարողությունների զագրացման ծրագրեր

Ո՞րն է նպատակը

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերի նպատակն է խթանել Ծրագրային և Գործընկերն երկրների կրթական համակարգերի և բուհերի միջև համագործակցությունը և տեսանելի դարձնել վերջիններիս արդիականությունն ու միջազգայնացումը:

Կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերը սովորաբար իրականացվում են երեք հիմնական ուղղություններով՝

 • Առարկայական ծրագրերի զարգացմանն ուղղված գործողություններ,
 • Բուհական կառավարման բարելավում և արդիականացում, 
 • Բարձրագույն կրթական ոլորտի և լայն հասարակական ու տնտեսական միջավայրի միջև կապի ամրապնդում:

Կազմակերպությունները կարող են ընտրել այս 2 տեսակի ծրագրերի միջև։ 

 1. Համատեղ ծրագրեր, որոնց նպատակն է  անմիջականորեն և ուղղակիորեն ներազդել Գործընկեր երկրների՝ ծրագրերում ներգրավված կազմակերպությունների վրա (օրինակ՝ ուսումնական ծրագրերի մշակման կամ արդիական կառավարման տեսքով), 
 2. Կառուցվածքային ծրագրեր, որոնք նպատակ են հետապնդում համակարգային ազդեցության ունենալ և նպաստել Գործընկեր երկրների  իշխանությունների աջակցությամբ ազգային և (կամ) տարածաշրջանային մակարդակով բարեփոխումների իրականացմանը: 

Ինչպե՞ս է կազմակերպված ծրագիրը

Կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են մասնակցել ծրագրին պետք է դիմեն որպես կոնսորցիումի մաս։ Մեկ Գործընկեր երկրին (ազգային ծրագրերի) ուղղված ծրագրերում կոնսորցիումը պետք անպայման ներառի երկու Ծրագրային երկրներ, ինչպես նաև՝

 • առնվազն մեկ բուհ յուրաքանչյուր մասնակից Ծրագրային երկրից,
 • առնվազն երեք բուհ Գործընկեր երկրից,
 • առնվազն այնքան Գործընկեր երկրներից բուհեր, որքան որ Ծրագրային երկրներից։

Մեկից ավելի Գործընկեր երկրներ (միջազգային ծրագրեր) ունեցող ծրագրերը պետք է կոնսորցիումում ներգրավեն առնվազն երկու Գործընկեր երկրներ և առնվազն երկու Ծրագրային երկրներ: Կոնսորցիումը պետք է ընդգրկի՝

 • առնվազն մեկ բուհ յուրաքանչյուր մասնակից Ծրագրային երկրից,
 • առնվազն երկու բուհ յուրաքանչյուր մասնակից գործընկեր երկրից,
 • առնվազն այնքան Գործընկեր երկրներից բուհեր, որքան որ Ծրագրային երկրներից։

Կոնսորցիումը պետք է ղեկավարվի դիմորդ կազմակերպության կողմից, ով ծրագրի ներկայացնում է առաջարկը  գործընկերների անունից և պատասխանատու է ընդհանուր ծրագրի իրականացման համար: Դիմորդը պետք է լինի՝

 • բարձրագույն ուսումնական հաստատություն (Ծրագրային կամ Գործընկեր երկրից),
 • բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ասոցիացիա կամ կազմակերպություն կամ, Կառուցվածքային նախագծերի դեպքում, իրավաբանորեն ճանաչված ազգային կամ միջազգային ռեկտորների, դասախոսների կամ ուսանողական կազմակերպություն:

Կազմակերպությունները Լիբիայից, Սիրիայից, և Ռուսաստանի Դաշնությունից չեն կարող հանդես գալ որպես դիմորդ։

Ծրագրի գործընկերները կարող են լինել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, ինչպես նաև այն հասարակական կամ մասնավոր կազմակերպությունները, որոնք ակտիվ են աշխատաշուկայում կամ բարձրագույն կրթության ոլորտում: Այդ կազմակերպությունները կարող են մասնակցել որպես`

 • Լիարժեք գործընկերներ, ովքեր ակտիվորեն մասնակցում են ծրագրին դիմորդ կազմակերպության լիազորությամբ,
 • Ասոցացված գործընկերներ, ովքեր նպաստում են ծրագրին հատուկ առաջադրանքների կամ գործունեության միջոցով: Այս գործընկերները կոնսորցիումի մաս չեն կազմում, ուստի չեն կարող օգտվել ծրագրային ֆինանսավորումից։  

Ինչպե՞ս դիմել

Հաստատություններն ու կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են դիմել Բարձրագույն կրթություն ոլորտում կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերին, պետք է առցանց ներկայացնեն իրենց դիմում հայտերը Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակույթի գործադիր գործակալությանը։ 

Հայտերը ներկայացնելուց առաջ՝

 • Դիմորդները պետք է ունենան EULogin՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նույնականացման ծառայության հաշիվը: Եթե դիմորդն արդեն ունի EULogin, ապա կարող է օգտագործել այն, եթե ոչ, ապա անհրաժեշտ է ստեղծել EULogin հաշիվ:
 • Դիմորդը և բոլոր գործընկեր կազմակերպությունները պետք է գրանցված լինեն Մասնակիցների ՊորտալումՊորտալում գրանցված կազմակերպությունները ստանում են իննանիշ մասնակցի նույնականացման կոդը (PIC կոդ), որը պետք է նշվի էլեկտրոնային դիմումի ձևի մեջ: Մասնակիցերի Պորտալ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ունենալ EULogin մուտքաբառը և գաղտնաբառը։ Մասնակիցների Պորտալում գրանցվելու  և մասնակցի նույնականացման կոդը ձեռք բերելու քայլերին ծանոթանալու համար այցելեք հետևյալ հղումով։ 

Այս քայլերը կատարելուց հետո դիմորդը պատրաստ է դիմումը գործընթացը մեկնարկելուն։ 

 1. Անհրաժեշտ է ստեղծել էլեկտրոնային դիմումի ձևը (eForm) և օգտագործել պաշտոնական դիմումի փաթեթին ու Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զզարմացմանը միտված ծրագրեր գործողության համար ընտրված հատուկ դիմումի ձևը։ Այնուհետ, պետք է դիմումի ձևում լրացնել  բոլոր պահանջվող տվյալները: Դիմումի ձևի օրինակը և այն լրանելու ուղեցույցը հասանելի են այստեղ
 2. Ծրագրի նկարագրությունը պետք է ներկայացվի Հավելված 1՝ «Ծրագրի մանրամասն նկարագրության» փաստաթղթի մեջ: Չպետք է մոռանալ նաև լրացնել և կցել մյուս երեք (3) պարտադիր հավելվածները (Հավելված 2՝ «Բյուջեի աղյուսակ» Հավելված 3՝ «Հայտարարագիր»  և Հավելված 4՝ «Մանդատներ»): Հավելվածները ներբեռնելու համար այցելեք Հավելվածների նավիգացիոն էջանիշը:
 3. Հայտադիմումն ավարտելուն և հավելվածները կցելուն պես անհրաժեշտ է վավերացնել էլեկտրոնային դիմումի ձևը: Ավտոմատ ստուգուման արդյունքում համակարգը հաստատում է, որ դիմումի ձևն ամբողջովին լրացված է: Այնուհետև դիմորդը կարող է առցանց հանձնել հայտադիմումը։  
 4. Հայտադիմումը առցանց հանձնելուց հետո դիմորդի էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվում է  հաստատող նամակը և հղման համարը:

Գործընթացի մանրամասներին ծանոթացեք Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում։ 

Աջակցություն դիմորդ հաստատություններին

 1. Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը խորհրդատվություն է տրամադրում բոլոր այն հայաստանյան հաստատությունների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր հետաքրքրված են դիմելու բարձրագույն կրթության ոլոտում կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերին։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար էլ․ նամակ ուղարկեք neo@erasmusplus.am հասցեին կամ զանգահարեք 010 58-09-63 հեռախոսահամարին (աշխատանքային ժամեր՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 10:00-18:00).
 2. Դիմում հայտն առցանց ներբեռնելիս տեխնիկական խնդիրներ ունենալու դեպքում կապ հաստատեք Տեղեկատվական ծառայության հետ (Helpdesk service)՝  eacea-helpdesk@ec.europa.eu էլ․ հասցեով կամ +32 2 299 0705 հեռախոսահամարով։