Որոնել

Կարողությունների զարգացման ծրագրեր

Ո՞րն է նպատակը

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերը միջազգային համագործակցության նախագծեր են, որոնք հիմնված են բարձրագույն կրթության ոլորտում ակտիվ հաստատությունների միջև բազմակողմ համագործակցության վրա: Գործողությունն աջակցում է Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներում բարձրագույն կրթության համապատասխանությանը, որակին, արդիականացմանը և արագ արձագանքին սոցիալ-տնտեսական վերականգնման և աճի, տնտեսական գլոբալիզացիայի և մարդկային կապիտալի զարգացման վերջին մարտահրավերներին և միտումներին, որոնք ի հայտ են եկել Քովիդ-19 համաճարակով պայմանավորված սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական անհավասարությունների աճի արդյունքում:

Ակնկալվում է, որ այս ծրագրերը միտված են նպաստելու Եվրոպական հանձնաժողովի հետևյալ ընդանուր գերակայություններին՝ ըստ տարածաշրջանների.

Տարածաշրջան 2 Արևելյան Հարևանություն

Կանաչ գործարք – Բարձրագույն կրթության համակարգերը կարևոր նշանակություն ունեն Կանաչ գործարքին աջակցելու համար՝ պոտենցիալ հնարավորություն տալով խորը փոփոխություն կատարել մարդկանց վարքագծի և հմտությունների մեջ: Կարողությունների զարգացման նախագծերը խրախուսվում են զարգացնել իրավասությունները կայունության հետ կապված տարբեր ոլորտներում, կանաչ ոլորտային հմտությունների ռազմավարություններ և մեթոդաբանություններ, ինչպես նաև ապագային ուղղված ուսումնական ծրագրեր, որոնք ավելի լավ են բավարարում անհատների կարիքները: Էրազմուս+-ը նաև աջակցում է նորարարական պրակտիկաների փորձարկմանը՝ սովորողներին և բարձրագույն կրթություն մատուցողներին նախապատրաստելու փոփոխությունների իրական գործակալ դառնալուն:

Թվային փոխակերպում – Ծրագրերը պետք է աջակցեն թվային հմտությունների զարգացմանն ու յուրացմանը՝ թվային փոխակերպումը հնարավորինս համապարփակ և ներառական դարձնելու համար: Խրախուսել թվային բարձրագույն կրթության ռազմավարությունների մշակումն ու իրականացումը՝ բարձրագույն կրթության համակարգերում թվայնացման հիմնական ուղղություններով և թվային հմտություններն ընդգրկող ծրագրերի ամրապնդմամբ: Աջակցել ուսուցիչների վերապատրաստմանը և առցանց կրթության ուսուցմանը:

Միգրանտների ինտեգրում – Ծրագրերը պետք է խթանեն շարժունությունը, ներտարածաշրջանային համագործակցությանը և, մասնավորապես, աջակցեն տարբեր տարածաշրջաններում կրթական աստիճանների և հավաստագրերի ճանաչմանը: Ծրագրերը պետք է աջակցեն միգրանտների և տեղահանվածների ինտեգրմանը կրթության հասանելիության միջոցով:

Կառավարում, խաղաղություն, անվտանգություն և մարդկային զարգացում – Կարողությունների զարգացման ծրագրերը կարող են օգնել հիմք դնել ակտիվ քաղաքացիության ամրապնդման համար և ստեղծել հատուկ փորձ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և բազմակողմանիությունը: Ծրագրերը կարող են օգնել՝ բացահայտելու բարձրագույն կրթության թույլ կառավարման խնդիրների երկարաժամկետ լուծումները:

Կայուն աճ և աշխատատեղեր – Կրթությունն անհրաժեշտ է կյանքի և աշխատանքի համար այնպիսի հմտություններ ձևավորելու համար, ինչպիսիք են հիմնարար հմտությունները, «փափուկ» հմտությունները (օրինակ՝ խնդիրների լուծում, հաղորդակցություն) և գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, արվեստ և մաթեմատիկական (ԳՏՃԱՄ) հմտությունները: Կրթությունը նաև աջակցում է աշխատունակությանը և հանդիսանում է կայուն աճի նախապայման:

 

Գործողությունը կնպաստի նաև կրթության ոլորտում ԵՄ ներքին քաղաքականության արտաքին հարթությանը: Այն կաջակցի Կանաչ և կայուն համաշխարհային տնտեսության վերականգնմանը Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներում, որոնք կապված են Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) և Փարիզի համաձայնագրի հետ: Կարողությունների զարգացման ծրագրերի գործունեությունը և արդյունքները պետք է ուղղված լինեն Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկրներին, նրանց բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին և համակարգերին օգուտ բերելուն:

Ինչպե՞ս է կազմակերպված ծրագիրը

Կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են մասնակցել ծրագրին պետք է դիմեն որպես կոնսորցիումի մաս հետևյալ կազմվածքով՝

 • Ազգային ծրագրեր, այսինքն՝ ծրագրեր, որոնցում ներգրավված են միայն մեկ Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրի (օր՝ Հայաստան) հաստատություններ,
 • Բազմակողմ (տարածաշրջանային) ծրագրեր, որոնք ընդգրկում են մեկ իրավասու տարածաշրջանից մի քանի Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների (օր՝ Տարածաշրջան 2) հաստատություններ,
 • Բազմակողմ (միջտարածաշրջանային) ծրագրեր, որոնք ներառում են մեկից ավելի տարածաշրջաններ և ներառում են առնվազն մեկ երկիր յուրաքանչյուր իրավասու տարածաշրջանից:

Ի հավելումն, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների (օր՝ Հայաստան) բուհերի արդար և գենդերային հավասարակշռված հասանելիության բարելավմանը, մասնավորապես՝ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց համար։ Ծրագրերը պետք է ներառական մոտեցում ցուցաբերեն բոլոր տարածաշրջաններում՝ նպատակ ունենալով մեծացնել մասնակցությունը Ծրագրին չասոցացված ամենաաղքատ և ամենաքիչ զարգացած երրորդ երկրներից:

Կարողությունների զարգացման ծրագրերը կարող են կիրառվել 3 ուղղությունների միջոցով.

Ուղղություն 1. Բարձրագույն կրթության ոլորտում համագործակցության հասանելիության խթանում

Թիրախային խմբեր

 • Ամենաքիչ զարգացած երկրների բուհեր
 • Բուհեր, որոնք գտնվում են հեռավոր մարզերում
 • Սակավ հնարավորություններ ունեցող անհատներ

Գործողություններ

 • Բարձրացնել բուհերի կառավարման կամ վարչական կարողությունները
 • Ապահովել բարձրորակ և համապատասխան կրթություն
 • Սակավ հնարավորություններով ուսանողների և աշխատակազմի համար կրթության մատչելիության բարձրացում

Տևողությունը՝ 24 կամ 36 ամիս

Ֆինանսավորում՝ 200,000 և 400,000 եվրո

 

Ուղղություն 2 Գործընկերություններ` հանուն փոխակերպման

Թիրախային խմբեր

 • Բուհեր
 • Արդյունաբերության հետ կապ ունեցող տեղական դերակատարներ
 • Անհատներ՝ ուսանողներ, անձնակազմ, սովորողներ
 • ԲՈՒՀ-ի համար պատասխանատու ազգային կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

Գործողություններ

 • Խթանել նորարարությունը բարձրագույն կրթության մեջ 
 • Բուհերում բարեփոխումների խթանում

Տևողությունը՝ 24 կամ 36 ամիս

Ֆինանսավորում՝ 400,000 և 800,000 եվրո

 

Ուղղություն 3 Կառուցվածքային բարեփոխումներին ուղղված ծրագրեր

Թիրախային խմբեր

 • Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների ազգային իշխանություններ
 • Բարձրագույն կրթության ոլորտային դերակատարներ
 • Բուհեր
 • ԲՈՒՀ-երի համար պատասխանատու մարմիններ, ասոցիացիաներ 

Գործողություններ

 • Քաղաքականության և փորձագիտական խորհրդատվություն, քաղաքականության հարցերի վերաբերյալ ուսուցում, ներկայացուցչական մարմինների ստեղծում և այլն
 • Միջազգայնացում
 • Գործիքների ներդրում (Որակի ապահովում, կրեդիտային համակարգեր, հավատարմագրման ընթացակարգեր, ճանաչման գործիքներ և այլն) 

Տևողությունը՝ 36 կամ 48 ամիս

Ֆինանսավորում՝ 600,000 և 1,000,000 եվրո

Լրացուցիչ մանրամասները նկարագրված են դրամաշնորհային պայմանագրի մոդելում, որը հասանելի է Ֆինանսավորման և մրցութային հնարավորությունների պորտալում (FTOP):

 

Ուղղություններ 1 և 2 – ի համար կոնսորցիումի տարածաշրջանային կառուցվածքը

Առաջարկները պետք է ներկայացվեն կոնսորցիումի (համակարգող և գործընկերներ) կողմից, որը համապատասխանում է հետևյալ պայմաններին.

 • առնվազն 2 ԵՄ անդամ պետություն կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկիր
 • առնվազն 1 Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկիր
 • 1, 10 և 11 տարածաշրջանների պարագայում առնվազն 2 իրավասու երրորդ երկիր, որոնք ասոցացված չեն Ծրագրին
 • առնվազն 1 Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկիր 10-րդ տարածաշրջանից և ևս մեկը՝ 11-րդ Տարածաշրջանից՝ երկու տարածաշրջաններն ընդգրկող ծրագրերի պարագայում

Ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը

 • առնվազն 1 բուհ յուրաքանչյուր մասնակից ԵՄ անդամ երկրից կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից
 • Ծրագրին չասոցացված յուրաքանչյուր մասնակից երրորդ երկրից նվազագույնը 2 բուհ

Ինստիտուցիոնալ պահանջը վերաբերում է կոնսորցիումին մասնակցող բոլոր երկրներին: Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներից (օր՝ Հայաստանից) դիմողների թիվը պետք է հավասար կամ ավելի մեծ լինի ԵՄ անդամ երկրներից և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից:

 

Ուղղություններ 3- ի համար կոնսորցիումի տարածաշրջանային կառուցվածքը

Առաջարկները պետք է ներկայացվեն կոնսորցիումի (համակարգող և գործընկերներ) կողմից, որը համապատասխանում է հետևյալ պայմաններին.

 • առնվազն 2 ԵՄ անդամ պետություն կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկիր
 • առնվազն 1 Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկիր

Ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը

 • առնվազն 1 բուհ յուրաքանչյուր մասնակից ԵՄ անդամ երկրից կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից
 • Ծրագրին չասոցացված յուրաքանչյուր մասնակից երրորդ երկրից նվազագույնը 2 բուհ
 • Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկրներից յուրաքանչյուրում ազգային իրավասու մարմնի ներգավում (օրինակ՝ ԿԳՄՍ նախարարությունը), որը պատասխանատու է բարձրագույն կրթության համար:

Ինստիտուցիոնալ պահանջը վերաբերում է կոնսորցիումին մասնակցող բոլոր երկրներին: Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներից (օր՝ Հայաստանից) դիմողների թիվը պետք է հավասար կամ ավելի մեծ լինի ԵՄ անդամ երկրներից և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից:

Ինչպե՞ս դիմել

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման համար դիմելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները հրավիրվում են առցանց դիմումներ ներկայացնել Կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալության Ֆինանսավորման և տենդերային հնարավորությունների պորտալում

Հայտերը ներկայացնելուց առաջ

Դիմորդը և բոլոր գործընկեր կազմակերպությունները պետք է գրանցված լինեն Մասնակիցների պորտալում: Պորտալում գրանցված կազմակերպությունները ստանում են Մասնակիցների նույնականացման ծածկագիր (PIC), որը կպահանջվի էլեկտրոնային դիմումի ձևում:  Մասնակիցների պորտալում գրանցվելու PIC համարը ձեռք բերելու մանրամասների համար ստուգեք այստեղ:

Աջակցություն դիմորդ հաստատություններին

 1. Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը խորհրդատվություն է տրամադրում բոլոր այն հայաստանյան հաստատությունների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր հետաքրքրված են դիմելու բարձրագույն կրթության ոլոտում կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերին։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար էլ․ նամակ ուղարկեք neo@erasmusplus.am հասցեին կամ զանգահարեք 091 21-62-58 հեռախոսահամարին (աշխատանքային ժամեր՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 10:00-18:00).
 2. Դիմում հայտն առցանց ներբեռնելիս տեխնիկական խնդիրներ ունենալու դեպքում կապ հաստատեք Պորտալի Տեղեկատվական աջակցության ծառայության հետ։